WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  
121 bài trong 13 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 2.
Demo

Khối 2 thu nộp giấy vụn như sau: lớp 2A thu nộp được 25kh, lớp 2B thu nộp được 28kg, lớp 2C thu nộp được 21kg, lớp 2D thu nộp được 31kg. Nếu lớp 2A thu nộp thêm được 3kg nữa thì:
a. Số giấy vụn lớp 2A thu nộp được sẽ ít hơn của lớp 2C là 6kg.
b. Số giấy vụn lớp 2A thu nộp được sẽ ít hơn của lớp 2D là 13kg.
c. Cả A và B đều đúng.
d. Cả A và B đều sai.

Demo

Cuộn dây thứ nhất dài 53cm, cuộn dây thứ hai dài hơn cuộn thứ nhất 27cm. Hỏi cuộn dây thứ hai dài bao nhiêu mét?
a. 60m
b. 70
c. 80
d. 90

Demo

Mẹ có 40m vải, mẹ bán mất 25m vải. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu mét vải?
a. 25m
b. 20m
c. 15m
d. 10m

Demo

Đinh Bộ Lĩnh tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước vào năm 968. Năm đó thuộc thế kỉ thứ mấy?
a. XI
b. X
c. XIII
d. XII

Demo

Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b (a, b cùng một đơn vị đo). Chu vi hình chữ nhật đó là:
a. a x b
b. a + b x 2
c. b + a x 2
d. (a + b) x 2

Demo

Số "năm trăm sáu mươi ba nghìn chín trăm bốn mươi bảy" viết là:
a. 943 567
b. 394 765
c. 563 947
d. 349 675

Demo

Cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga nổ ra năm 1917. Năm đó thuộc thế kỉ thứ mấy?
a. XX
b. XIX
c. XV
d. XVIII

Demo

Các bạn học sinh xếp thành 6 hàng như nhau. Biết 4 hàng có 64 bạn. Hỏi 6 hàng có bao nhiêu bạn?
a. 96 học sinh
b. 360 học sinh
c. 95 học sinh
d. 362 học sinh

Demo

Cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga nổ ra năm 1917. Tứ năm đó đến năm 2007 là bao nhiêu năm?
a. 90
b. 85
c. 87
d. 89

Demo

Viết thành tổng số 73541
a. 70000 + 300 + 500 + 40 + 1
b. 70000 + 3000 + 500 + 40 + 1
c. 70000 + 3000 + 500 + 4 + 1
d. 7000 + 3000 + 500 + 40 + 1

. Xếp theo:       Đến trang:  Left    1     3    4    5    6   ...  13    Right  
Mới cập nhật
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Đề xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 25
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 28
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 32
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 01
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters