WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  
1936 bài trong 194 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 194.
Demo

Bài trắc nghiệm sau đây sẽ giúp đỡ các bạn ôn tập một số kiến thức liên quan đến môn hóa lớp 10. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu những câu hỏi liên quan đến những vấn đề như lớp electron M bão ,các electron ở lớp nào liên kết với hạt nhân chặt chẽ ....

Demo

Rút gọn biểu thức

ta được:

Demo

Giá trị của biểu thức A = cos10o + cos40o + cos80o + cos100o + cos140o + cos170o bằng

Demo

Nếu cosa = -0.6 và 90o<a<180o thì sina bằng:

Demo

Bài trắc nghiệm sau đây sẽ giúp đỡ các bạn ôn tập một số kiến thức liên quan đến môn hóa lớp 10. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu những câu hỏi liên quan đến những vấn đề như đồng vị của cacbon được sử dụng trong việc quy ước đơn vị khối lượng nguyên tử, đại lượng đặc trưng cho một nguyên tố hoá học....

Demo

Bài trắc nghiệm sau đây sẽ giúp đỡ các bạn ôn tập một số kiến thức liên quan đến môn hóa lớp 10. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu những câu hỏi liên quan đến những vấn đề như nhà bác học đầu tiên đưa ra khái niệm nguyên tử, thí nghiệm phát hiện ra electron, đặc tính của tia âm cực....

. Xếp theo:       Đến trang:  Left    1    190    191    192    193  
Mới cập nhật
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 153
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 15
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 175
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 174
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 74
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Vi Sinh Vật - Bài 12
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 193
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 10 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 178
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 116
Trắc nghiệm GDCD - Lớp 10- Đề 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 185
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 191
English 10 - Test 228
Lượng giác - Bài 01
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sinh Học Tế Bào - Bài 16
Đề xuất
Kiểm Tra Hình Học Lớp 10 Cuối Năm - Bài 06
Vật Lý 10 - Tĩnh Học Vật Rắn - Bài 08
Lịch sử lớp 10 - Bài 87
English 10 - Test 155
Kiểm Tra Hình Học Lớp 10 Cuối Năm - Bài 09
English Practice - Lesson 04
English 10 - Test 20
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 01
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 39
Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Nâng Cao - Đề Thi 64
English 10 - Test 94
English 10 - Test 280
Phương trình và hệ phương trình - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 217
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 14
English 10 - Test 351
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 15
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 36
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters