WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học >> Toán 2 >>  || 
9 bài trong 1 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Có một con ốc bò từ mặt đất lên đầu một chiếc cọc cao 20dm. Biết rằng cứ ban ngày nó bò lên được 5dm thì tối đến nó lại bị tụt xuống 2dm. Nếu con ốc bắt đầu bò từ sáng hôm nay thì phải sau bao lâu nó mới bò lên đến đỉnh cột?
a. Ngày thứ 4
b. Ngày thứ 5
c. Ngày thứ 6
d. Ngày thứ 7

Demo

Cho 6 điểm A, B, C, D, E, và G. Khi nối 6 điểm đó lại với nhau ta sẽ được bao nhiêu đoạn thẳng?
a. 10
b. 12
c. 17
d. 15

Demo

Một hình vuông có độ dài mỗi cạnh bằng 30mm. Tính chu vi của hình vuông đó.
a. 120mm
b. 110mm
c. 100mm
d. 140mm

Demo

Bề dày của quyển vở là 4mm. Một chồng vở gồm 9 quyển vở như thế. Chồng vở đó cao bao nhiêu mi-li-mét?
a. 40mm
b. 35mm
c. 36mm
d. 46mm

Demo

Huy và Hoàng cùng đi dạo xung quanh một cái hồ hình tròn. Xung quanh hồ có trồng các cây cách đều nhau và được đánh số liên tiếp từ số 1. Huy bắt đầu đi từ cây số 7, còn Hoàng bắt đầu đi từ cây số 20. Hai bạn đi cùng chiều và nhanh ngang nhau. Khi Huy đến cây thứ 94 thì Hoàng đến cây thứ 7. Hỏi xung quanh hồ trồng bao nhiêu cây?
a. 90
b. 100
c. 150
d. 110

Demo

Lớp 2A có số hcọ sinh nhiều hơn lớp 2B là 2 học sinh nhưng lại có số học sinh ít hơn của lớp 2C là 3 học sinh. Vậy lớp 2C có nhiều hơn hay ít hơn lớp 2B bao nhiêu học sinh?
a. Nhiều hơn 4 bạn.
b. Ít hơn 4 bạn.
c. Nhiều hơn 2 bạn.
d. Ít hơn 3 bạn.

Demo

Khối 2 thu nộp giấy vụn như sau: lớp 2A thu nộp được 25kh, lớp 2B thu nộp được 28kg, lớp 2C thu nộp được 21kg, lớp 2D thu nộp được 31kg. Nếu lớp 2A thu nộp thêm được 3kg nữa thì:
a. Số giấy vụn lớp 2A thu nộp được sẽ ít hơn của lớp 2C là 6kg.
b. Số giấy vụn lớp 2A thu nộp được sẽ ít hơn của lớp 2D là 13kg.
c. Cả A và B đều đúng.
d. Cả A và B đều sai.

Demo

Cuộn dây thứ nhất dài 53cm, cuộn dây thứ hai dài hơn cuộn thứ nhất 27cm. Hỏi cuộn dây thứ hai dài bao nhiêu mét?
a. 60m
b. 70
c. 80
d. 90

Demo

Mẹ có 40m vải, mẹ bán mất 25m vải. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu mét vải?
a. 25m
b. 20m
c. 15m
d. 10m

Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 07
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 2 - Bài 03
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters