Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11 >> Toán >>  ||   Đại Số     Hình Học  
191 bài trong 20 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.
Demo

Trong một hộp kín có 8 quả cầu đỏ và 10 quả cầu xanh, lấy ngẫu nhiên ra 6 quả cầu. Số phần tử của biến cố B: "lấy được 3 quả cầu đỏ và 3 quả cầu xanh" là:
A.
B.
C.
D.

Demo

Trong một hộp có 20 viên bi, với 12 viên bi đỏ và 8 viên bi vàng, lấy ngẫu nhiên 4 viên bi. Tính xác suất P để lấy được 4 viên bi cùng màu.
A.
B.
C.
D.

Demo

Một tổ gồm 9 học sinh nam và 3 học sinh nữ. Tính xác suất P để chọn 4 người ngẫu nhiên thì ta được nhóm có đúng 1 học sinh nữ.
A.
B.
C.
D.

Demo

Có bốn tấm bìa đánh số từ 1 đến 4. Rút ngẫu nhiên ba tấm. Gọi B là biến cố các số trên ba tấm bìa là ba số tự nhiên liên tiếp. Tính P(B).
A.
B.
C.
D.

Demo

Cho bất phương trình trong đó hai tham số m, n lấy ngẫu nhiên với . Xác suất để lấy ngẫu nhiên một cặp m, n ta được bất phương trình vô nghiệm là:
A. 29%
B. 31%
C. 25%
D. 30%

Demo

Gieo ba đồng xu cân đối một cách độc lập. Tính xác suất P để có đúng một đồng xu sấp.
A.
B.
C.
D.

Demo

Hãy mô tả không gian mẫu khi tung ba đồng xu với kí hiệu S là mặt sấp và N là mặt ngửa.
A.
B.
C.
D.

Demo

Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người, gồm 12 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội về giúp đỡ 3 tỉnh miền núi sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và 1 nữ?
a. 207900 cách
b. 207009 cách
c. 270900 cách
d. 270090 cách

Demo

Một nhóm thanh niên có 9 nam và 3 nữ. Xác suất để khi chọn ngẫu nhiên 4 người thì có đúng 1 nữ là:

A.

B.

C.

D.

Demo

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số, trong đó số 1 có mặt đúng 3 lần và các số khác đúng 1 lần?
A. 680 số
B. 720 số
C. 760 số
D. 810 số

      2    3    4    5   ...  20    Right  
Xem Nhiều nhất
Đạo hàm - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán Học - Hoán Vị, Chỉnh Hợp, Tổ Hợp - Bài 02
Cấp số - Bài 27
Tổ hợp - Xác suất - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán Học - Hoán Vị, Chỉnh Hợp, Tổ Hợp - Bài 01
Lượng Giác - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán Học - Hai Quy Tắc Đếm Cơ Bản
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian - Bài 01
Tổ hợp - Xác suất - Bài 02
Lượng Giác - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán Học - Nhị Thức Niu-Tơn
Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian - Quan Hệ Vuông Góc - Bài 09
Đạo hàm - Bài 14
Tổ hợp - Xác suất - Bài 07
Vectơ Trong Không Gian - Quan Hệ Vuông Góc Trong Không Gian - Bài 10
Trắc Nghiệm Chuyên Đề Toán - Đường Thẳng Và Mặt Phẳng Trong Không Gian - Bài 03
Vectơ Trong Không Gian - Quan Hệ Vuông Góc Trong Không Gian - Bài 09
Tổ hợp - Xác suất - Bài 01
Lượng Giác - Bài 08
Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng - Bài 02
Đề Xuất
Lượng Giác - Bài 08
Đạo Hàm - Bài 17
Tổ hợp - Xác suất - Bài 04
Giới Hạn - Bài 32
Giới Hạn - Bài 23
Giới Hạn - Bài 03
Đạo Hàm - Bài 18
Lượng Giác - Bài 04
Tổ Hợp - Xác Suất - Bài 13
Lượng Giác - Bài 03
Đạo Hàm - Bài 30
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters