Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
110 bài trong 11 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 11.
Demo

Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít hỗn hợp khí ở đktc. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với hiđro là 9. Thành phần % theo thể tích của hỗn hợp Fe và FeS ban đầu lần lượt là:

Demo

Giá trị độ âm điện giảm dần theo thứ tự từ trái sang phải của các nguyên tố của chu kỳ 2 là

Demo

Anion X- và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn là

Demo

Cho cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố X1: 1s22s22p63s2; X2: 1s22s22p63s23p64s1; X3: 1s22s22p63s23p64s2; X4: 1s22s22p63s23p5. Các nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ là

Demo

Cho 34,25 gam một kim loại thuộc phân nhóm IIA vào H2O thu được 5,6 lít H2 (đktc). Kim loại đó là (Cho Mg = 24, Ca = 40, Ba = 137, Ag = 108)

Demo

Cho cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố X1: 1s22s22p63s2; X2: 1s22s22p63s23p64s1; X3: 1s22s22p63s23p64s2; X4: 1s22s22p63s23p5. Các nguyên tố kim loại là

Demo

Bài trắc nghiệm sau đây sẽ giúp đỡ các bạn ôn tập một số kiến thức liên quan đến môn hóa lớp 10. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu những câu hỏi liên quan đến những vấn đề như số thứ tự của nhóm A, nguyên nhân của sự giống nhau về tính chất hoá học của các nguyên tố trong cùng một nhóm A...

Demo

Bài trắc nghiệm sau đây sẽ giúp đỡ các bạn ôn tập một số kiến thức liên quan đến môn hóa lớp 10. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu những câu hỏi liên quan đến những vấn đề như lớp electron M bão ,các electron ở lớp nào liên kết với hạt nhân chặt chẽ ....

Demo

Bài trắc nghiệm sau đây sẽ giúp đỡ các bạn ôn tập một số kiến thức liên quan đến môn hóa lớp 10. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu những câu hỏi liên quan đến những vấn đề như đồng vị của cacbon được sử dụng trong việc quy ước đơn vị khối lượng nguyên tử, đại lượng đặc trưng cho một nguyên tố hoá học....

Demo

Bài trắc nghiệm sau đây sẽ giúp đỡ các bạn ôn tập một số kiến thức liên quan đến môn hóa lớp 10. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu những câu hỏi liên quan đến những vấn đề như nhà bác học đầu tiên đưa ra khái niệm nguyên tử, thí nghiệm phát hiện ra electron, đặc tính của tia âm cực....

      Đến trang:   Left    1    7    8    9    10  
Xem Nhiều nhất
Liên Kết Hóa Học - Đề 03
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 02
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 04
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 01
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 06
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 05
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 03
Obitan Nguyên tử - Bài 02
Lý thuyết và trắc nghiệm Liên kết hóa học - Đề 01
Hạt Nhân Nguyên Tử - Bài 01
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 05
Oxi-Lưu huỳnh - Đề 05
Lớp và phân lớp Electron - Bài 02
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 10
Lớp và phân lớp Electron - Bài 04
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 01
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 16
Oxi -Lưu Huỳnh - Đề 12
Trắc Nghiệm Hóa Học - Nguyên Tử - Bài 01
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 13
Đề Xuất
Phản ứng oxi hóa - khử - Đề 03
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 21
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 06
Đồng vị - Nguyên tử khối - Bài 01
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 11
Liên Kết Hóa Học - Đề 05
Lý thuyết và trắc nghiệm Liên kết hóa học - Đề 01
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 05
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 05
Oxi -Lưu Huỳnh - Đề 09
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 08
Halogen - Đề 07
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 05
Lớp và phân lớp Electron - Bài 01
Lớp và phân lớp Electron - Bài 02
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 08
Oxi-Lưu huỳnh - Đề 03
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 06
Oxi-Lưu huỳnh - Đề 01
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 10
Thống kê:
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters