WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Lịch sử lớp 10 - Bài 14
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:29:26 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nhà nước phương Đông ra đời sớm hơn phương Tây là do
  A - 
Điều kiện tự nhiên thuận lợi
  B - 
Nghề thủ công phát triển
  C - 
Chăn nuôi, trồng trọt phát triển
  D - 
Công cụ sắt xuất hiện.
2-
Nhà nước phương Đông ra đời vào thời đại
  A - 
Đồ đá cũ
  B - 
Đá mới
  C - 
Đồ đồng
  D - 
Đồ sắt.
3-
Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành từ khoảng
  A - 
Thiên niên kỉ V –IV trước công nguyên.
  B - 
Thiên niên kỉ IV-III trước công nguyên.
  C - 
Thiên niên kỉ III-II trước công nguyên.
  D - 
Thiên niên kỉ II-I trước công nguyên.
4-
Sự ra đời nhà nước của các quốc gia cổ đại phương Đông có nét độc đáo so với phương Tây là
  A - 
Cư dân ở đây chưa hề sử dụng đồ sắt
  B - 
Cư dân ở đây chưa hề sử dụng đồ đồng thau
  C - 
Cư dân ở đây chưa hề có sản phẩm dư thừa
  D - 
Xã hội chưa hề có giai cấp.
5-
Lực lượng lao động chính trong xã hội cổ đại phương Đông là
  A - 
Quý tộc.
  B - 
Nô lệ.
  C - 
Bình dân.
  D - 
Nông dân công xã.
6-
Chế độ nhà nước của xã hội có giai cấp đầu tiên ở phương Đông được gọi là
  A - 
Chế độ dân chủ chủ nô.
  B - 
Chế độ chuyên chế cổ đại.
  C - 
Chế độ cộng hoà.
  D - 
Chế độ chiếm hữu nô lệ.
7-
Chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền là chế độ
  A - 
Do vua đứng đầu nhưng quyền lực tập trung trong tay quan lại và tăng lữ.
  B - 
Không có vua đứng đầu, mọi công việc do hội đồng công xã quyết định.
  C - 
Do vua đứng đầu và mọi quyền lực tập trung vào tay vua.
  D - 
Do vua đứng đầu nhưng quyền lực nằm trong tay tăng lữ.
8-
Cư dân phương Đông sống chủ yếu bằng
  A - 
Nghề nông.
  B - 
Nghề thủ công nghiệp truyền thống.
  C - 
Thương nghiệp đường biển.
  D - 
Nghề thủ công nghiệp và buôn bán.
9-
Vườn treo Babilon là kì quan của
  A - 
Ai Cập.
  B - 
Lưỡng Hà.
  C - 
Hy Lạp.
  D - 
Rô Ma.
10-
Sáng tạo ra hệ chữ số 1, 2, 3, ....0 là của người
  A - 
Ai Cập.
  B - 
Hy Lạp.
  C - 
Ấn Độ.
  D - 
Trung Quốc.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử lớp 10 - Bài 90
Lịch sử lớp 10 - Bài 29
Lịch sử lớp 10 - Bài 32
Lịch sử lớp 10 - Bài 27
Lịch sử lớp 10 - Bài 26
Lịch sử lớp 10 - Bài 95
Lịch sử lớp 10 - Bài 34
Lịch sử lớp 10 - Bài 28
Lịch sử lớp 10 - Bài 24
Lịch sử lớp 10 - Bài 19
Lịch sử lớp 10 - Bài 18
Lịch sử lớp 10 - Bài 35
Lịch sử lớp 10 - Bài 94
Lịch sử lớp 10 - Bài 51
Lịch sử lớp 10 - Bài 37
Lịch sử lớp 10 - Bài 20
Lịch sử lớp 10 - Bài 93
Lịch sử lớp 10 - Bài 15
Lịch sử lớp 10 - Bài 101
Lịch sử lớp 10 - Bài 25
Đề Xuất
Lịch sử lớp 10 - Bài 14
Lịch sử lớp 10 - Bài 102
Lịch sử lớp 10 - Bài 85
Lịch sử lớp 10 - Bài 18
Lịch sử lớp 10 - Bài 45
Lịch sử lớp 10 - Bài 77
Lịch sử lớp 10 - Bài 42
Lịch sử lớp 10 - Bài 83
Lịch sử lớp 10 - Bài 03
Lịch sử lớp 10 - Bài 37
Lịch sử lớp 10 - Bài 12
Lịch sử lớp 10 - Bài 44
Lịch sử lớp 10 - Bài 55
Lịch sử lớp 10 - Bài 62
Lịch sử lớp 10 - Bài 07
Lịch sử lớp 10 - Bài 78
Lịch sử lớp 10 - Bài 91
Lịch sử lớp 10 - Bài 86
Lịch sử lớp 10 - Bài 49
Lịch sử lớp 10 - Bài 73
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters