WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Căn số - Bài 15
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:35:03 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Số nguyên nhỏ nhất lớn hơn

  A - 
968
  B - 
969
  C - 
970
  D - 
971
2-
Giá trị biểu thức bằng:
  A - 
-1
  B - 
  C - 
  D - 
1
3-
Giá trị của bằng:
  A - 
0,5
  B - 
-0,5
  C - 
0,05
  D - 
-0,05
4-
Biểu thức có nghĩa với giá trị của x là:
  A - 
x > 2
  B - 
x < 2
  C - 
x ≤ 2
  D - 
1 ≤ x ≤ 2
5-
Với a > 0 và b > 0. Biểu thức bằng:
  A - 
1
  B - 
a - 4b
  C - 
  D - 
6-
Biết phương trình chỉ có một nghiệm. Giá trị của m là:
  A - 
0
  B - 
1
  C - 
-1
  D - 
2
7-
Biết . Biểu thức bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Với giá trị nào của x, y ta có
  A - 
y < 0. x > 0
  B - 
y > 0, x > 0
  C - 
y ≥ 0, x < 0
  D - 
Một kết quả khác
9-
Giá trị của biểu thức bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Với giá trị nào của x thì .
  A - 
x > 0
  B - 
x > 1
  C - 
x = 0 hoặc x = 1
  D - 
Một kết quả khác
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Khái niệm về đường tròn - Đề 01
Khái niệm về đường tròn - Đề 02
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 1
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 2
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 24
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 04
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 29
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 28
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 26
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 23
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 30
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 25
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 17
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 26
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 28
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 15
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 05
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 27
Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu - Bài 13
Đường Tròn - Bài 81
Đề Xuất
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 16
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 14
Đường Tròn - Bài 38
Căn số - Bài 25
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 02
Đường tròn - Bài 18
Đường Tròn - Bài 58
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 04
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 10
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 12
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 11
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 15
Căn số - Bài 04
Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn - Bài 29
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Bài 06
Đường Tròn - Bài 72
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 16
Căn số - Bài 18
Căn số - Bài 23
Đường Tròn - Bài 36
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters