WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ - Bài 08
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:17:48 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một mạch dao động gồm một cuộn cảm L = 2mH và một tụ xoay Cx. Tìm giá trị Cx để chu kỳ riêng của mạch là T = 1μs.
  A - 
2,51pF
  B - 
1,27pF
  C - 
12,7pF
  D - 
7,21pF
2-
Trong một mạch dao động cường độ dòng điện dao động là i = 0,01cos100πt (A). Hệ số tự cảm của cuộn dây là L = 0,2H. Cho π2 = 10, tính điện dung C của tụ điện.
  A - 
0,001F
  B - 
4.10-4F
  C - 
5.10-4F
  D - 
5.10-5F
3-
Mạch chọn sóng cộng hưởng gồm cuộn cảm và một tụ xoay. Khi điện dung của tụ là C1 thì mạch bắt được sóng có bước sóng 12,5(m), khi tụ có điện dung C2 thì mạch bắt được song có bước sóng 25(m). So sánh C1 và C2 ta có:
  A - 
C1 = C2
  B - 
4C1 = C2
  C - 
C1 = 2C2
  D - 
2C1 = 3C2
4-
Một tụ điện C = 0,2μF. Để mạch có tần số dao động riêng 500KHz thì hệ số tự cảm của L phải có giá trị là bao nhiêu? (cho π2 = 10)
  A - 
0,5mH
  B - 
0,4mH
  C - 
0,5μH
  D - 
1μH
5-
Trong mạch dao động LC có dao động điện từ với tần số 1MHz, tại thời điểm t = 0, năng lượng từ trường trong mạch có giá trị cực đại. Thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu để năng lượng từ trường bằng một nửa giá trị cực đại của nó là:
  A - 
0,125.10-6s.
  B - 
10-6s.
  C - 
2.10-6s.
  D - 
0,5.10-5s.
6-
Một mạch dao động điện từ LC, ở thời điểm ban đầu điện tích trên tụ đạt cực đại . Thời gian để tụ phóng hết điện tích là 4μs. Cho π2 = 10. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm L = 2μH và một tụ điện Co = 1800 pF. Nó có thể thu được sóng vô tuyến điện với bước sóng là:
  A - 
11,3m
  B - 
6,28m
  C - 
13,1m
  D - 
113m
8-
Một mạch dao động LC gồm một cuộn cảm có độ tự cảm và một tụ điện có điện dung C. Tần số dao động riêng của mạch là 1MHz. Giá trị của C bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Mạch dao động được tạo thành từ cuộn cảm L và hai tụ điện C1 và C2. Khi dùng L và C1 thì mạch có tần số riêng là f1 = 3MHz. Khi dùng L và C2 thì mạch có tần số riêng là f2 = 4MHz. Khi dùng L và C1, C2 mắc song song thì tần số riêng của mạch là:
  A - 
7MHz.
  B - 
5MHz.
  C - 
3,5MHz.
  D - 
2,4MHz.
10-
Một mạch dao động gồm một tụ 20nF và một cuộn cảm 8 μH, điện trở không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là Uo = 1,5V. Tính cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua trong mạch.
  A - 
43 mA
  B - 
73 mA
  C - 
53 mA
  D - 
63 mA
11-
Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động riêng). Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là Uo và Io. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
12-
Một mạch dao động điện từ, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm 0,5mH, tụ điện có điện dung 0,5nF. Trong mạch có dao động điện từ điều hòa.Khi cường độ dòng điện trong mạch là 1mA thì điện áp hai đầu tụ điện là 1V. Khi cường độ dòng điện trong mạch là 0 A thì điện áp hai đầu tụ là:
  A - 
2 V
  B - 
  C - 
  D - 
4 V
13-
Tại thời điểm ban đầu, điện tích trên tụ điện của mạch dao động LC có gía trị cực đại qo = 10-8C. Thời gian để tụ phóng hết điện tích là 2μs. Cường độ hiệu dụng trong mạch là:
  A - 
7,85mA.
  B - 
78,52mA.
  C - 
5,55mA.
  D - 
15,72mA.
14-
Tụ điện của mạch dao động có điện dung C = 1µF, ban đầu được điện tích đến hiệu điện thế 100V, sau đó cho mạch thực hiện dao động điện từ tắt dần. Năng lượng mất mát của mạch từ khi bắt đầu thực hiện dao động đến khi dao động điện từ tắt hẳn là bao nhiêu?
  A - 
ΔW = 10 kJ
  B - 
ΔW = 5 mJ
  C - 
ΔW = 5 kJ
  D - 
ΔW = 10 mJ
15-
Một mạch dao động điện từ LC lý tưởng đang dao động với điện tích cực đại trên bản cực của tụ điện là qo. Cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng 10-6s thì năng lượng từ trường lại có độ lớn bằng . Tần số của mạch dao động:
  A - 
2,5.105Hz.
  B - 
106Hz.
  C - 
4,5.105Hz.
  D - 
10-6Hz.
16-
Một mạch dao động gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp, khóa K mắc ở hai đầu một tụ C (hình vẽ). Mạch đang hoạt động thì ta đóng khóa K ngay tại thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch đang bằng nhau. Năng lượng toàn phần của mạch sau đó sẽ:

  A - 
giảm còn
  B - 
giảm còn
  C - 
không đổi
  D - 
giảm còn
17-
Mạch dao động lí tưởng LC gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây có độ tụ cảm L = 0,125H. Dùng nguồn điện một chiều có suất điện động ξ cung cấp cho mạch một năng lượng 25 μJ thì dòng điện tức thời trong mạch là I = Iocos4000t(A). Xác định ξ?
  A - 
12V
  B - 
13V
  C - 
10V
  D - 
11V
18-
Một mạch dao động gồm một tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần L. Biết biểu thức của dòng điện qua mạch là: i = 4.10-2sin(2.107t). Điện tích của tụ:
  A - 
Qo = 2.10-9 C
  B - 
Qo = 4.10-9 C
  C - 
Qo = 10-9 C
  D - 
Qo = 8.10-9 C
19-
Nguồn điện một chiều có suất điện động 6V cung cấp cho mạch một năng lượng 5μJ thì cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất 1μs dòng điện trong mạch triệt tiêu. Xác định L ?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
20-
Mạch dao động LC lí tưởng, cường độ dòng điện tức thời trong mạch biến thiên theo phương trình i = 0,04cosωt (A). Xác định C ? Biết cứ sau những khoảng thời gian nhắn nhất 0,25μs thì năng lượng điện trường và năng lượng từ trường bằng nhau và bằng
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 103
Vật lý hạt nhân - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 102
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 43
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 02
Con lắc - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 97
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 34
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 14
Đề Thi Số 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 58
Vật lý hạt nhân - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 86
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 89
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 05
Vật lý hạt nhân - Đề 05
Đề Thi Số 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 17
Dao động điều hòa - Đề 15
Đề Thi Số 43
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 95
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 25
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters