WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Đường Tròn - Bài 61
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:11:43 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC, B thuộc (O) và C thuộc (O’). Tiếp tuyến chung trong tại A cắt BC tại I. Câu nào sau đây đúng?

  A - 
Δ OIO’ là tam giác vuông tại I
  B - 
Δ OIO’ là tam giác tù
  C - 
Δ OIO’ là tam giác vuông cân tại I
  D - 
Δ OIO’ là tam giác cân tại I
2-
Cho đường tròn (O) có hai dây AB và CD bằng nhau, các tia AB và CD cắt nhau tại điểm E nằm ngoài đường tròn. Gọi H và K theo thứ tự là trung điểm của AB và CD. So sánh EH và EK. Câu nào sau đây đúng?
  A - 
EH = 2.EK
  B - 
EH < EK
  C - 
EH > EK
  D - 
EH = EK
3-
Cho tam giác ABC có AB = 3; AC = 4; BC = 5. Khi đó:
  A - 
BC là tiếp tuyến của đường tròn (C; 4)
  B - 
AC là tiếp tuyến của đường tròn (C; 4)
  C - 
BC là tiếp tuyến của đường tròn (A; 3)
  D - 
AC là tiếp tuyến của đường tròn (B; 3)
4-
Xét đường tròn (O) có đường kính MN vuông góc với dây AB tại I. Câu nào sau đây sai?
  A - 
MN là tia phân giác của góc AMB
  B - 
Tam giác AMB đều
  C - 
MA = MB, NA = NB
  D - 
MN là đường trung trực của dây AB
5-
Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của:
  A - 
Ba đường cao tam giác đó
  B - 
Ba đường trung tuyến tam giác đó
  C - 
Ba đường trung trực tam giác đó
  D - 
Ba đường phân giác tam giác đó
6-
Cho điểm I ngoài đường tròn (O; R), đường tròn đường kính IO cắt (O) tại A và B. Ta có:
I. OI là đường trung trực của AB.
II. IA và IB là hai tiếp tuyến của (O).
III. .
IV. Tam giác IAB đều.
Kết luận nào sau đây đúng?
  A - 
(I), (II), (III), (IV) đúng
  B - 
(I), (II), (IV) đúng & (III) sai
  C - 
(I), (II) đúng & (III), (IV) sai
  D - 
(I), (II), (III) đúng & (IV) sai
7-
Cho đường tròn (O; R) và đường thẳng (d). Khoảng cách từ O đến (d) là OH. Kết luận nào sau đây sai?
  A - 
(d) và (O; R) có điểm chung ⇔ OH ≤ R
  B - 
(d) ngoài (O; R) ⇔ OH ≥ R
  C - 
(d) cắt (O; R) ⇔ OH < R
  D - 
(d) tiếp xúc (O; R) ⇔ OH = R
8-
Cho hai đường tròn (O; 4cm) và (O’; 2cm) tiếp xúc trong tại A, vẽ đường kính AB của (O) và vẽ tia Ax cắt (O) tại C và (O’) tại D. Câu nào sau đây đúng?
  A - 
BC cắt (O’) tại hai điểm
  B - 
BC // OD
  C - 
BC không cắt (O)
  D - 
BC tiếp xúc với (O’)
9-
Cho đường tròn (O; 2cm), điểm A thuộc đường tròn (O; 2cm) nếu:
  A - 
OA < 2cm
  B - 
OA = 2cm
  C - 
OA > 2cm
  D - 
OA ≠ 2cm
10-
Cho đường tròn (O; 6cm) và đường thẳng a có khoảng cách đến O là d, điều kiện để đường thẳng a là cát tuyến của đường tròn (O) là:
  A - 
d < 6cm
  B - 
d = 6cm
  C - 
d ≥ 6cm
  D - 
d ≤ 6cm
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Khái niệm về đường tròn - Đề 01
Khái niệm về đường tròn - Đề 02
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 1
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 2
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 24
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 04
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 29
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 28
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 26
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 23
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 30
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 25
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 17
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 26
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 28
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 15
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 05
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 27
Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu - Bài 13
Đường Tròn - Bài 81
Đề Xuất
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 24
Đề Thi Vào Lớp 10 - Đề 01
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 02
Đường Tròn - Bài 68
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 04
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 14
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 06
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 11
Căn số - Bài 11
Đường Tròn - Bài 62
Đường Tròn - Bài 77
Đường Tròn - Bài 74
Đường Tròn - Bài 30
Khái niệm về đường tròn - Đề 01
Đường Tròn - Bài 67
Căn Số - Bài 33
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 11
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 23
Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Bài 10
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 12
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters