WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Con lắc - Đề 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:25:39 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Phát biểu nào sau đây là không đúng với con lắc lò xo ngang?
  A - 
Chuyển động của vật là chuyển động thẳng.
  B - 
Chuyển động của vật là chuyển động biến đổi đều.
  C - 
Chuyển động của vật là chuyển động tuần hoàn.
  D - 
Chuyển động của vật là một dao động điều hoà.
2-
Con lắc lò xo ngang dao động điều hoà, vận tốc của vật bằng không khi vật chuyển động qua
  A - 
vị trí cân bằng.
  B - 
vị trí vật có li độ cực đại.
  C - 
vị trí mà lò xo không bị biến dạng.
  D - 
vị trí mà lực đàn hồi của lò xo bằng không.
3-
Một vật nặng treo vào một lò xo làm lò xo giãn ra 0,8cm, lấy g = 10m/s2. Chu kỳ dao động của vật là:
  A - 
T = 0,178s.
  B - 
T = 0,057s.
  C - 
T = 222s.
  D - 
T = 1,777s
4-
Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây là không đúng?
  A - 
Lực kéo về phụ thuộc vào độ cứng của lò xo.
  B - 
Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng.
  C - 
Gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật.
  D - 
Tần số góc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật.
5-
Con lắc lò xo gồm vật khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hoà với chu kỳ
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Con lắc lò xo dao động điều hoà, khi tăng khối lượng của vật lên 4 lần thì tần số dao động của vật
  A - 
tăng lên 4 lần.
  B - 
giảm đi 4 lần.
  C - 
tăng lên 2 lần.
  D - 
giảm đi 2 lần.
7-
Con lắc lò xo gồm vật m = 100g và lò xo k = 100N/m,(lấy π2 = 10) dao động điều hoà với chu kỳ là:
  A - 
T = 0,1s.
  B - 
T = 0,2s.
  C - 
T = 0,3s.
  D - 
T = 0,4s.
8-
Con lắc lò xo gồm vật m = 200g và lò xo k = 50N/m,(lấy π2 = 10) dao động điều hoà với chu kỳ là
  A - 
T = 0,2s.
  B - 
T = 0,4s.
  C - 
T = 50s.
  D - 
T = 100s.
9-
Một con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kỳ T = 0,5s, khối lượng của quả nặng là m = 400g, (lấy π2 = 10). Độ cứng của lò xo là
  A - 
k = 0,156N/m.
  B - 
k = 32N/m.
  C - 
k = 64N/m.
  D - 
k = 6400N/m.
10-
Con lắc lò xo ngang dao động với biên độ A = 8cm, chu kỳ T = 0,5s, khối lượng của vật là m = 0,4kg, (lấy π2 = 10). Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào vật là
  A - 
Fmax = 525N.
  B - 
Fmax = 5,12N.
  C - 
Fmax = 256N.
  D - 
Fmax = 2,56N.
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 103
Vật lý hạt nhân - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 102
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 43
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 02
Con lắc - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 97
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 34
Đề Xuất
Đề Thi Số 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 03
Đề Thi Số 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 67
Đề Thi Số 50
Vật lý hạt nhân - Đề 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 64
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 31
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters