WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 30
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:03:13 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tuổi của con gái bằng tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng tuổi mẹ. Tuổi của hai con cộng lại là 28 tuổi. Tính tuổi con gái và con trai?
  A - 
16 tuổi và 12 tuổi
  B - 
12 tuổi và 8 tuổi
  C - 
15 tuổi và 13 tuổi
  D - 
11 tuổi và 9 tuổi
2-
Tìm hai số tự nhiên a và b biết:

  A - 
a = 64 và b = 17
  B - 
a = 63 và b = 18
  C - 
a = 60 và b = 15
  D - 
a = 64 và b = 19
3-
Chia đều 35 lít dầu vào các chai, mỗi chai chứa 0,75 lít. Hỏi được bao nhiêu chai chứa đầy dầu và còn thừa mấy lít?
  A - 
46 chai và thừa 50 lít
  B - 
46 chai và thừa 5 lít
  C - 
45 chai và thừa 0,5 lít
  D - 
46 chai và thừa 0,5 lít
4-
Có 24 viên bi, trong đó có 4 viên bi màu trắng, 5 viên bi màu xanh, 6 viên bi màu đỏ và 8 viên bi màu vàng. Như vậy số bi có màu?
  A - 
Vàng
  B - 
Đỏ
  C - 
Xanh
  D - 
Trắng
5-
Đọc số đo sau: 5,316 m3
  A - 
Năm phẩy ba trăm mười sáu mét khối.
  B - 
Năm nghìn ba trăm mười sáu phần nghìn mét khối
  C - 
Cả A và B đều đúng
  D - 
Cả A và B đều sai
6-
Một ôtô đi được 90 km với vận tốc 75 km/giờ, tiếp đó ôtô đi được 45 km với vận tốc 90km/giờ. Như vậy thời gian ôtô đi được cả hai đoạn đường là:
  A - 
1 giờ 42 phút
  B - 
1 giờ 7 phút
  C - 
1 giờ 12 phút
  D - 
2 giờ 10 phút
7-
Tìm x biết:
  A - 
x = 10
  B - 
x = 12
  C - 
x = 11
  D - 
x = 13
8-
Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12,5 km/giờ, cùng lúc đó một ôtô đi từ B đến A với vận tốc gấp đôi 5,8 lần vận tốc xe đạp và sau 1 giờ 12 phút thì hai xe gặp nhau. Tính quãng đường AB.
  A - 
100 km
  B - 
103 km
  C - 
102 km
  D - 
105 km
9-
Biết 86% của một số là 602, vậy của số đó là:
  A - 
700
  B - 
120,4
  C - 
17,2
  D - 
140
10-
Tìm hai số tự nhiên a, b biết:

  A - 
a = 40,8 và b = 27,2
  B - 
a = 41 và b = 27
  C - 
a = 40 và b = 28
  D - 
a = 40,2 và b = 27,8
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 11
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 20
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 30
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 23
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 34
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 22
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 27
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 26
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 18
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 09
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 32
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 05
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 19
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 17
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 22
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 09
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 30
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 06
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 26
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 28
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters