WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 12
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:28:15 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hệ sắc tố quang hợp chứa trong bộ phận nào sau đây của lục lạp?
  A - 
Nằm rãi rác trong lục lạp
  B - 
Màng tilacoit
  C - 
Các túi tilacoit
  D - 
Chất nền
2-
Lục lạp chứa ở bộ phận nào sau đây của lá?
  A - 
Khoảng trống gian bào
  B - 
Tế bào biểu bì mặt dưới
  C - 
Tế bào mô giậu
  D - 
Tế bào biểu bì mặt trên
3-
Sắc tố nào sau đây không có ở thực vật bậc cao?
  A - 
Carôten
  B - 
Xantophyl
  C - 
Phicôxiamin
  D - 
Clorophyl (diệp lục)
4-
Vai trò của sắc tố xantophyl là:
  A - 
Chuyển năng lượng hấp thu được cho chất diệp lục
  B - 
Nhận năng lượng của diệp lục a để kích thích phân li nước
  C - 
Nhận năng lượng của diệp lục b để phân li nước
  D - 
Chuyển năng lượng hấp thụ được cho carôten
5-
Nhóm sắc tố phụ bao gồm:
  A - 
Carôten và phicoxiamin
  B - 
Xantôphyl và diệp lục a
  C - 
Diệp lục a và diệp lục b
  D - 
Carôten và xantophyl
6-
Nhóm sắc tố phicobilin có khả năng:
  A - 
Hấp thu năng lượng của vùng sóng dài
  B - 
Hấp thu năng lượng của vùng sóng ngắn
  C - 
Hấp thu năng lượng của vùng ánh sáng đỏ
  D - 
Hấp thu năng lượng của vùng ánh sáng tím
7-
Chức năng nào sau đây là của chất nền lục lạp?
  A - 
Nơi chứa sắc tố phụ của quang hợp
  B - 
Nơi hấp thu năng lượng ánh sáng
  C - 
Nơi diễn ra quá trình quang phân li nước
  D - 
Nơi diễn ra pha tối của quang hợp
8-
Các enzim quang hợp chứa nhiều ở:
  A - 
Màng ngoài lục lạp
  B - 
Chất nền lục lạp
  C - 
Màng trong lục lạp
  D - 
Các hạt grana
9-
Hệ sắc tố của lá có đặc điểm gì?
  A - 
Chỉ hấp thụ được các tia sáng có bước sóng ngắn
  B - 
Rất dễ bị kích thích bởi các photon ánh sáng
  C - 
Chỉ hấp thu được ánh sáng vùng xanh lục
  D - 
Không hấp thu được ánh sáng vùng xanh tím
10-
Nhóm sinh vật nào sau đây được xem là sinh vật dị dưỡng?
  A - 
Vi khuẩn lam
  B - 
Tảo
  C - 
Thực vật
  D - 
Nấm
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 77
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 38
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 37
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 02
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 39
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 04
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 21
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 34
Sinh Sản - Đề 03
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 59
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 06
Đề Thi Sinh Học 11 - Học Kì I - Đề 24
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 21
Cảm Ứng - Đề 03
Cảm Ứng - Đề 04
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 22
Cảm Ứng - Đề 10
Cảm Ứng - Đề 01
Sinh Sản - Đề 02
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 73
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 56
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đề Thi 40
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 82
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 07
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 17
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 15
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 01
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 32
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 64
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 19
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 31
Sinh Trưởng Và Phát Triển - Bài 13
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 93
Trắc nghiệm Sinh Học - Đề thi 34
Cảm Ứng - Đề 01
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 84
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 98
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Tuần Hoàn - Bài 03
Trắc Nghiệm Sinh Học 11 - Đề Thi 111
Chuyển Hóa Vật Chất Và Năng Lượng - Bài 18
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters