WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Phương trình vi phân - Bài 09
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:36:30 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Giải phương trình:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Đáp số khác
2-
Giải phương trình:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Đáp số khác
3-
Giải phương trình:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Đáp số khác
4-
Tìm nghiệm tổng quát của phương trình (không xét nghiệm kỳ dị):
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Đáp số khác
5-
Giải phương trình:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Giải phương trình:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Giải phương trình:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Giải phương trình:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Giải phương trình:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Đáp số khác
10-
Giải phương trình:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Phương trình vi phân - Bài 71
Phương trình vi phân - Bài 74
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 75
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Phương trình vi phân - Bài 69
Lượng Giác - Bài 99
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 33
Đạo Hàm - Bài 12
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 26
Phương trình vi phân - Bài 45
Tích phân - Bài 53
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 54
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 63
Phương trình vi phân - Bài 27
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 43
Tổ hợp - Bài 11
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 117
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 120
Phương trình vi phân - Bài 10
Lượng Giác - Bài 49
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 07
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 62
Hàm số mũ - Hàm số logarit - Bài 06
Lượng Giác - Bài 87
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 62
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 01
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters