WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 46
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:17:06 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Con số nằm trong ngoặc đơn là số mấy?
98 (54) 64
81 (..) 36

  A - 
39
  B - 
25
  C - 
79
  D - 
49
  E - 
19
  F - 
54
2-
Từ nằm trong ngoặc đơn là từ gì?
SLOPE(POOR)GROOM
PLANE(....)SEEMS

  A - 
LAST
  B - 
EARTH
  C - 
NAME
  D - 
WEST
  E - 
NOUTH
3-
Bạn hãy tìm ra từ không cùng nhóm với các từ còn lại:
LAWHE
SEHO
OBOT
KOCS

  A - 
LAWHE
  B - 
SEHO
  C - 
OBOT
  D - 
KOCS
4-
Hãy tìm ra từ để ráp vào phần cuối của những thành phần đứng trước đó:

  A - 
EST
  B - 
ONEY
  C - 
UN
  D - 
EST
  E - 
AIL
  F - 
OUND
  G - 
UN
5-
Cho các hình sau đây:

Hình nào thay thế dấu chấm hỏi?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
6-
Cho những hình sau đây:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
7-
Hãy tìm ra từ không cùng nhóm với các từ còn lại:
TRACROS
TEADS
LEPAPS
RESHICER
BABECAGS

  A - 
TRACROS
  B - 
TEADS
  C - 
LEPAPS
  D - 
RESHICER
  E - 
BABECAGS
8-
Ở một thành phố nọ, số điện thoại ở mỗi nhà dân chỉ có 4 số. Một hôm, Frank chuyển nhà và được cấp một số điện thoại mới thú vị vô cùng và rất dễ nhớ: Số điện thoại mới lớn gấp 4 lần số điện thoại cũ; nếu viết số điện thoại cũ theo thứ tự ngược lại thì sẽ ra số điện thoại mới. Hỏi số điện thoại nhà Frank là bao nhiêu?
  A - 
8231
  B - 
8712
  C - 
8965
  D - 
8261
  E - 
7256
  F - 
8127
9-
Pipi và Kiki cùng chơi đố vui. Mỗi câu đoán đúng được 6 điểm, mỗi câu đoán sai trừ 3 điểm. Cuối cùng Pipi được 80 điểm, Kiki được 77 điểm. Điều này có thể xảy ra không?
  A - 
  B - 
Không
  C - 
Ý kiến khác
10-
Hãy tìm ra từ đồng nghĩa với hai từ ngoài ngoặc đơn:
JOKE (....) SILENCE

  A - 
GAG
  B - 
FUN
  C - 
SET
  D - 
SUN
  E - 
TALK
  F - 
KEEP
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 102
Trắc Nghiệm IQ - 153
Trắc Nghiệm IQ - 247
Trắc Nghiệm IQ - 267
Trắc Nghiệm IQ - 97
Trắc Nghiệm IQ - 61
Trắc Nghiệm IQ - 143
Trắc Nghiệm IQ - 239
Trắc Nghiệm IQ - 175
Trắc Nghiệm IQ - 55
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 113
Trắc Nghiệm IQ - 59
Trắc Nghiệm IQ - 251
Trắc Nghiệm IQ - 192
Trắc Nghiệm IQ - 91
Trắc Nghiệm IQ - 275
Trắc Nghiệm IQ - 72
Trắc Nghiệm IQ - 250
Trắc Nghiệm IQ - 271
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters