WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Luyện thi đại học Giải tích - Bài 26
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:06:25 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hình chóp tứ giác đều SABCD. Các cạnh bên đều bằng a. Tính thể tích hình chóp?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Nghiệm của bất phương trình là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Đẳng thức xảy ra khi nào?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Tìm tập xác định của hàm số
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Cho hàm số . Trong các kết luận sau, kết luận nào sai:
  A - 
Hàm số luôn đồng biến
  B - 
Hàm số có cực đại, cực tiểu khi m < -1 hoặc m > 1
  C - 
Hàm số luôn luôn đồng biến ∀m
  D - 
Hàm số cắt trục tung tại A(0; 3)
6-
Cho hàm số . Tìm giá trị của m để hàm số liên tục tại x = 0
  A - 
m = 1
  B - 
m = 2
  C - 
m = 3
  D - 
m = 4
7-
Cho có đồ thị (C), phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm có hoành độ x = 1 là?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Cả ba đáp án trên đều sai
8-
Giải hệ phương trình
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Một đường thẳng đi qua điểm M(0; 4) vuông góc với đường thẳng (d): x - 3y - 7 = 0 có phương trình là?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Cho Elip . Độ dài các bán trục là?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Phương trình vi phân - Bài 71
Phương trình vi phân - Bài 74
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 75
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 72
Phương trình vi phân - Bài 73
Phương trình vi phân - Bài 69
Lượng Giác - Bài 99
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Giới Hạn Và Liên Tục Của Hàm Số - Bài 10
Lượng Giác - Bài 19
Hình Không Gian - Bài 03
Tích phân - Bài 11
Đạo hàm - Bài 94
Tổ Hợp - Bài 02
Số phức - Bài 01
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 10
Luyện Thi Đại Học Đề thi 13
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 39
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 16
Lượng Giác - Bài 88
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 13
Đạo hàm - Bài 71
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 53
Lượng Giác - Bài 04
Lượng Giác - Bài 05
Tích phân - Bài 14
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 92
Lượng Giác - Bài 38
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters