WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 20
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:10:25 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Công thức nào là công thức tính nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên?
  A - 
Q = m.c.(t2 − t1)
  B - 
Q = m.c.(t1 − t2)
  C - 
Q = q.m
  D - 
Qtỏara = Qthuvào
2-
Đơn vị của năng suất toả nhiệt là:
  A - 
J/kg.K
  B - 
kg/m3
  C - 
J/kg
  D - 
J
3-
Khi vật lạnh tiếp xúc vật nóng thì nhiệt truyền từ đâu đến đâu ?
  A - 
vật lạnh sang vật nóng
  B - 
vật nóng sang vật lạnh
  C - 
cả hai truyền cho nhau
  D - 
không truyền nhiệt
4-
Sau khi cọ xát miếng đồng trên mặt bàn thì dạng năng lượng nào của miếng đồng đã tăng lên ?
  A - 
Cơ năng
  B - 
Động năng
  C - 
Thế năng
  D - 
Nhiệt năng
5-
Mặt trời truyền nhiệt cho trái đất cách nào ?
  A - 
dẫn nhiệt
  B - 
đối lưu
  C - 
bức xạ nhiệt
  D - 
cả A, B, C
6-
Ta có thể tính công cơ học theo công thức nào ?
  A - 
A = F.s
  B - 
A = F.t
  C - 
A = q.m
  D - 
A = m.c.(t1 − t2)
7-
Tính nhiệt lượng thu vào của 2 kg nước khi được đun từ 30oC đến khi sôi? Biết năng suất toả nhiệt của củi khô: 10.106J/kg; nhiệt dung riêng của nước: 4200J/kg.K
  A - 
588000 J
  B - 
688000 J
  C - 
788000 J
  D - 
888000 J
8-
Các nguyên tử, phân tử, cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên vì?
  A - 
Nhiệt độ của vật tăng.
  B - 
Thể tích của vật tăng.
  C - 
Khối lượng của vật tăng.
  D - 
Trọng lượng của vật tăng.
9-
Công thức tính nhiệt thu vào của vật là:
  A - 
Q = mq
  B - 
Q = mc(t2 − t1 )
  C - 
Q = mc( t1 + t2 )
  D - 
Q = mc t1
10-
Nhiệt truyền từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò chủ yếu bằng hình thức:
  A - 
Dẫn nhiệt
  B - 
Đối lưu
  C - 
Bức xạ nhiệt
  D - 
Dẫn nhiệt và đối lưu
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 17
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters