WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 76
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:57:57 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Từ đồng nghĩa với thảo nguyên là:
  A - 
THẢO ĐỒ
  B - 
THẢO MẠO
  C - 
THẢO ĐỊA
  D - 
THẢO ÁN
2-
Tìm từ lạc lõng với các từ còn lại.
  A - 
ĐÁ
  B - 
KIM CƯƠNG
  C - 
SA THẠCH
  D - 
DẦU LỬA
3-
Từ phản nghĩa của "độc thoại" là:
  A - 
ĐỐI THOẠI
  B - 
ĐÀM THOẠI
  C - 
SONG THOẠI
  D - 
HỘI THOẠI
4-
Từ đối với câu cũng giống như chữ cái đối với .....
  A - 
DANH TỪ
  B - 
TỪ
  C - 
NGHĨA
  D - 
NGÔN NGỮ
5-
Từ nào lạc lõng?
  A - 
BÔNG
  B - 
LEN
  C - 
LỤA
  D - 
LÁT
6-
Điền số thích hợp thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 9, số 2, số 2
  B - 
Số 8, số 1, số 2
  C - 
Số 9, số 8, số 9
  D - 
Số 9, số 10, số 2
7-
Cho hình:

Chọn hình thích hợp cho ô vuông còn thiếu?:  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
8-
Điền số còn thiếu vào dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 10
  B - 
Số 9
  C - 
Số 7
  D - 
Số 18
  E - 
Số 67
  F - 
Số 5
  G - 
Số 11
9-
Cho hình sau:

Tìm hình thích hợp thay thế vào ô vuông còn thiếu?:  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
10-
Tìm số phù hợp:
WAVE = 13
TAXI =18
HALT = 10
FAIL = ?
LINK = 9

  A - 
Số 8
  B - 
Số 19
  C - 
Số 9
  D - 
Số 21
  E - 
Số 12
  F - 
Số 11
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc nghiệm IQ - 248
Trắc Nghiệm IQ - 201
Trắc Nghiệm IQ - 141
Trắc Nghiệm IQ - 109
Trắc Nghiệm IQ - 215
Trắc Nghiệm IQ - 173
Trắc Nghiệm IQ - 162
Trắc Nghiệm IQ - 08
Number Puzzles - Test 05
Trắc Nghiệm IQ - 87
Trắc Nghiệm IQ - 233
Trắc Nghiệm IQ - 213
Trắc Nghiệm IQ - 11
Trắc Nghiệm IQ - 268
Trắc Nghiệm IQ - 133
Trắc Nghiệm IQ - 63
Trắc Nghiệm IQ - 138
Trắc Nghiệm IQ - 212
Trắc Nghiệm IQ - 128
Trắc Nghiệm IQ - 60
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters