WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
-----o0o-----
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Thi bằng   ||  Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ  

Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 03
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:43:15 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Thu nhập là bao gồm những thứ sau đây ngoại trừ:
  A - 
Tiền trợ cấp
  B - 
Các phí tổn
  C - 
Khoản giữ lại
  D - 
Tiền boa
2-
Tiền bạn làm ra là:
  A - 
Tiền công
  B - 
Các phí tổn
  C - 
Thuế
  D - 
Tiền boa
3-
Sau một cuộc phỏng vấn, các kỹ năng nhắc lại tốt nên được gửi tới nhà tuyển dụng tiềm năng trong hình thức một:
  A - 
Cuộc điện thoại
  B - 
Email (thư điện tử)
  C - 
Một mẩu tin nhắn cảm ơn
  D - 
Một chuyến viếng thăm không báo trước
4-
Một lá thư gửi đến người phỏng vấn (người chủ) thẩm mỹ viện nói với họ tại sao bạn thích làm việc trong thẩm mỹ viện của họ, mô tả ngắn gọn các năng lực của bạn và yêu cầu một cuộc phỏng vấn được gọi là:
  A - 
Lá thư yêu cầu sơ yếu lý lịch
  B - 
Lá thư mở đầu
  C - 
Thư tự giới thiệu
  D - 
Thư thông tin
5-
Những người mà nhà tuyển dụng tiềm năng của bạn có thể liên hệ để chứng nhận các khả năng của bạn được biết như:
  A - 
Sự tham khảo
  B - 
Các thành viên trong gia đình
  C - 
Những người bảo lãnh
  D - 
Nơi tiếp xúc
6-
Một bản tóm tắt được viết về công việc của bạn, kinh nghiệm học thuật, và các khả năng của bạn đối với một công việc được gọi là:
  A - 
Sơ yếu lý lịch
  B - 
Hội thảo
  C - 
Cuộc phỏng vấn
  D - 
Đánh giá tư vấn
7-
Ấn tượng đầu tiên mà nhà tuyển dụng tiềm năng có về bạn xuất phát từ tất cả những điều sau đây ngoại trừ:
  A - 
Quần áo của bạn
  B - 
Hạt đá quý của bạn
  C - 
Tóc của bạn
  D - 
Cây nhíp của bạn
8-
Cuộc nói chuyện giữa bạn với nhà tuyển dụng tiềm năng ở đó thông tin được trao đổi gọi là:
  A - 
Quá trình tiêu hao nặng
  B - 
Phỏng vấn
  C - 
Quá trình truyền đạt
  D - 
Thông điệp tuyên bố
9-
Là người thuê nhân công thẩm mỹ viện, chủ thẩm mỹ viện chịu trách nhiệm:
  A - 
Giữ lại các loại thuế thích hợp
  B - 
Chỉ trả an sinh xã hội
  C - 
Chỉ giữ lại các thuế liên bang
  D - 
Chỉ giữ lại các thuế tiểu bang
10-
Trong thực tế, những người thuê chỗ làm chủ kinh doanh của chính họ và chịu trách nhiệm:
  A - 
Trả tiền thuê nhà
  B - 
Trả tiền các hóa đơn dịch vụ công cộng
  C - 
Trả tiền các hóa đơn điện thoại
  D - 
Trả tiền thuế làm việc độc lập
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 64
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 20
Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 06
Móng Gel
Đề Kiểm Tra Nails - 20
Phong Cách Sáng Tạo Nails - 01
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 113
Đề Kiểm Tra Nails - 11
Đề Kiểm Tra Nails - 15
Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 01
Đề Kiểm Tra Nails - 19
Đề Kiểm Tra Nails - 18
Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 02
Đề Kiểm Tra Nails - 17
Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 04
Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 05
Đề Kiểm Tra Nails - 14
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 26
Phong Cách Sáng Tạo Nails - 02
Đề Kiểm Tra Nails - 13
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 95
An Toàn Trong Thẩm Mỹ Viện - 02
Chăm Sóc Bàn Tay Và Móng Tay - 02
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 09
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 76
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 20
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 69
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 57
Vi Khuẩn Và Các Tác Nhân Lây Nhiễm - 01
Chăm Sóc Bàn Tay Và Móng Tay - 03
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 30
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 28
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 110
Chăm Sóc Bàn Tay Và Móng Tay - 04
Đề Kiểm Tra Nails - 01
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 13
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 70
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 117
Sinh Lý Học Nails - 03
Chăm Sóc Bàn Chân Và Móng Chân - 04
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters