Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Liên Kết Hóa Học - Đề 03
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:06:57 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho 2 nguyên tử có cấu hình electron ở trạng thái cơ bản như sau : 1s22s1 và 1s22s22p5 .Hai nguyên tử này kết hợp nhau bằng loại liên kết gì để tạo thành hợp chất ?
  A - 
Liên kết cộng hóa trị có cực.
  B - 
Liên kết ion.
  C - 
Liên kết cộng hóa trị không có cực.
  D - 
Liên kết kim loại.
2-
Nguyên tử oxi có cấu hình electron là :1s22s22p4. Sau khi tạo liên kết , nó có cấu hình là :
  A - 
1s22s22p2.
  B - 
1s22s22p43s2.
  C - 
1s22s22p6 .
  D - 
1s22s22p63s2.
3-
Nguyên tố Canxi có số hiệu nguyên tử là 20.Khi Canxi tham gia phản ứng tạo hợp chất ion. Cấu hình electron của ion Canxi là:
  A - 
1s22s22p63s23p64s1.
  B - 
1s22s22p6.
  C - 
1s22s22p63s23p6.
  D - 
1s22s22p63s23p63d10.
4-
Dãy nào sau đây không chứa hợp chất ion ?
  A - 
NH4Cl ; OF2 ; H2S.
  B - 
CO2 ; Cl2 ; CCl4 .
  C - 
BF3 ; AlF3 ; CH4.
  D - 
I2 ; CaO ; CaCl2.
5-
Chọn đáp án sai. Các nguyên tử liên kết với nhau thành phân tử để :
  A - 
chuyển sang trạng thái có năng lượng thấp hơn.
  B - 
có cấu hình electron của khí hiếm.
  C - 
có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2 hoặc 8.
  D - 
chuyển sang trạng thái có năng lượng cao hơn.
6-
Liên kết cộng hóa trị là :
  A - 
Liên kết giữa các phi kim với nhau .
  B - 
Liên kết trong đó cặp electron chung bị lệch về một nguyên tử.
  C - 
Liên kết được hình thành do sự dùng chung electron của 2 nguyên tử khác nhau .
  D - 
Liên kết được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng những electron chung .
7-
Chọn mệnh đề sai :
  A - 
Bản chất của liên kết ion là sự góp chung electron giữa các nguyên tử để có trạng thái bền như khí hiếm .
  B - 
Liên kết cho nhận là trường hợp đặc biệt của liên kết cộng hóa trị .
  C - 
Liên kết cộng hóa trị có cực là dạng chuyển tiếp của liên kết ion và liên kết cộng hóa trị không cực.
  D - 
Liên kết cho nhận là giới hạn của liên kết ion và liên kết cộng hóa trị.
8-
Tìm định nghĩa sai về liên kết ion :
  A - 
Liên kết ion được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa 2 ion mang điện tích trái dấu .
  B - 
Liên kết ion trong tinh thể NaCl là lực hút tĩnh điện giữa ion Na+ và ion Cl.
  C - 
Liên kết ion là liên kết được hình thành do sự tương tác giữa các ion cùng dấu.
  D - 
Liên kết ion là liên kết giữa 2 nguyên tố có hiệu số độ âm điện > 1,7 .
9-
Chọn định nghĩa đúng về ion ?
  A - 
Phần tử mang điện .
  B - 
Nguyên tử hay nhóm nguyên tử mang điện.
  C - 
Hạt vi mô mang điện (+) hay (–) .
  D - 
Phân tử bị mất hay nhận thêm electron.
10-
Ion dương được hình thành khi :
  A - 
Nguyên tử nhường electron.
  B - 
Nguyên tử nhận thêm electron.
  C - 
Nguyên tử nhường proton.
  D - 
Nguyên tử nhận thêm proton.
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Liên Kết Hóa Học - Đề 03
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 02
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 04
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 01
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 06
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 05
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 03
Obitan Nguyên tử - Bài 02
Lý thuyết và trắc nghiệm Liên kết hóa học - Đề 01
Hạt Nhân Nguyên Tử - Bài 01
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 05
Oxi-Lưu huỳnh - Đề 05
Lớp và phân lớp Electron - Bài 02
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 10
Lớp và phân lớp Electron - Bài 04
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 01
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 16
Oxi -Lưu Huỳnh - Đề 12
Trắc Nghiệm Hóa Học - Nguyên Tử - Bài 01
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 13
Đề Xuất
Phản ứng oxi hóa - khử - Đề 03
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 08
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 08
Halogen - Đề 04
Oxi -Lưu Huỳnh - Đề 06
Đồng vị - Nguyên tử khối - Bài 02
Phản ứng oxi hóa - khử - Đề 02
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 10
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 14
Oxi -Lưu Huỳnh - Đề 11
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 05
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 19
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 09
Cấu tạo nguyên tử - Đề 11
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 21
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 15
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 06
Halogen - Đề 06
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 17
Lớp và phân lớp Electron - Bài 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters