WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 131
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:36:57 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một con vịt trời đang bay bỗng gặp một đàn vịt trời bay theo chiều ngược lại, bèn cất tiếng chào: "Chào 100 bạn ạ!". Con vịt trời đầu đàn đáp lại: "Chào bạn, nhưng bạn nhầm rồi, chúng tôi không phải có 100 đâu, mà tất cả chúng tôi, cộng thêm tất cả chúng tôi một lần nữa, cộng thêm một nửa chúng tôi, rồi thêm một phần tư chúng tôi và cả bạn nữa mới đủ 100". Bạn hãy tính xem đàn vịt trời có bao nhiêu con?
  A - 
25 con vịt trời
  B - 
30 con vịt trời
  C - 
36 con vịt trời
  D - 
42 con vịt trời
2-
Điền số thích hợp vào lần lượt các dấu (?) từ trái sang phải:

  A - 
Số 95, số 97, số 88 và số 93
  B - 
Số 92, số 87, số 58 và số 83
  C - 
Số 90, số 17, số 48 và số 73
  D - 
Số 91, số 95, số 87 và số 90
3-
Cho hình:

Hãy chọn thình thích hợp thay vào dấu chấm hỏi :


  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
4-
Hãy điền số tiếp theo trong dãy số sau:
0, 7, 4, 1, 8, ?

  A - 
Số 6
  B - 
Số 5
  C - 
Số 9
5-
Cho hình:

Hình nào là hình thay thế cho dấu chấm hỏi?:


  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
6-
Ba lớp góp bánh để liên hoan cuối năm. Lớp A góp 5 kg bánh, lớp B đem đến 3 kg bánh cùng loại. Số bánh đó đủ dùng cho 3 lớp nên lớp C không phải mua bánh mà phải trả lại cho hai lớp kia 24 đồng. Hỏi mỗi lớp A, B nhận bao nhiêu tiền? (Ba lớp góp bằng nhau).
  A - 
Lớp A: 21 đồng, lớp B: 3 đồng
  B - 
Lớp A: 19 đồng, lớp B: 5 đồng
  C - 
Lớp A: 14 đồng, lớp B: 10 đồng
  D - 
Lớp A: 11 đồng, lớp B: 13 đồng
7-
Hình nào khác nhất với các hình còn lại?:

  A - 
Hình D
  B - 
Hình A
  C - 
Hình C
  D - 
Hình K
  E - 
Hình F
  F - 
Hình H
  G - 
Hình I
8-
Trong một ngày một đêm, kim phút và kim giờ gặp nhau mấy lần?
  A - 
24 lần
  B - 
23 lần
  C - 
22 lần
  D - 
21 lần
  E - 
20 lần
9-
Cho hình:

Chọn hình giống hình ở trên nhất:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
10-
Hãy tìm số thay thế lần lượt các dấu (?) trong dãy số sau:

  A - 
Số 7 và số 11
  B - 
Số 12 và số 11
  C - 
Số 8 và số 23
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 128
Trắc Nghiệm IQ - 266
Trắc Nghiệm IQ - 154
Trắc Nghiệm IQ - 181
Trắc Nghiệm IQ - 163
Trắc Nghiệm IQ - 247
Trắc Nghiệm IQ - 194
Trắc Nghiệm IQ - 39
Trắc Nghiệm IQ - 131
Trắc Nghiệm IQ - 119
Trắc Nghiệm IQ - 215
Trắc Nghiệm IQ - 155
Trắc Nghiệm IQ - 178
Trắc Nghiệm IQ - 55
Trắc Nghiệm IQ - 49
Trắc Nghiệm IQ - 183
Trắc Nghiệm IQ - 137
Trắc Nghiệm IQ - 97
Trắc Nghiệm IQ - 201
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters