Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 18
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:52:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cảnh quan chính ở Châu Phi là
  A - 
hoang mạc, bán hoang mạc và xavan.
  B - 
rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm.
  C - 
rừng cận nhiệt đới khô.
  D - 
thảo nguyên và thảo nguyên rừng.
2-
Tài nguyên nào đang bị khai thác mạnh ở Châu Phi?
  A - 
Nước, đất.
  B - 
Biển.
  C - 
Khoáng sản, rừng.
  D - 
Sinh vật
3-
Giải pháp cấp bách đối với đa số quốc gia Châu Phi là
  A - 
ra sức bảo vệ tài nguyên rừng.
  B - 
hạn chế việc khai thác khoáng sản của các công ty tư bản nước ngoài.
  C - 
tăng cường bảo vệ tài nguyên biển.
  D - 
khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và áp dụng các biện pháp thủy lợi để hạn chế sự khô hạn.
4-
Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên của châu Phi (năm 2005) là
  A - 
1,2%.
  B - 
1,6%.
  C - 
2,3%
  D - 
2,7%
5-
Tuổi thọ trung bình của người dân Châu Phi (năm 2005) là
  A - 
52 tuổi.
  B - 
65 tuổi.
  C - 
67 tuổi.
  D - 
76 tuổi.
6-
Trong tổng số người nhiễm HIV trên thế giới, châu Phi chiếm hơn
  A - 
1/2
  B - 
2/3
  C - 
3/4
  D - 
4/5
7-
Thách thức lớn nhất đối với Châu Phi hiện nay là
  A - 
tệ nạn xã hội, mại dâm, ma túy.
  B - 
cơ sở hạ tầng yếu kém, ô nhiễm môi trường.
  C - 
công nghệ sản xuất lạc hậu, thiếu lao động chuyên môn cao.
  D - 
xung đột sắc tộc, đói nghèo, bệnh tật.
8-
Ba quốc gia nào ở châu Phi có chỉ số HDI đạt trên 0,7 (năm 2003)?
  A - 
Ai Cập, Nam Phi, Ga-na.
  B - 
An-giê-ri, Nam Phi, Cốt-đi-voa.
  C - 
Tuy-ni-di, An-giê-ri, Cap Ve.
  D - 
Bu-run-đi, Ma-la-uy, Tuy-ni-di.
9-
Việt Nam đã giúp đỡ một số nước châu Phi trong lĩnh vực
  A - 
giảng dạy và tư vấn kỹ thuật.
  B - 
y tế, giáo dục, lương thực.
  C - 
viện trợ phát triển.
  D - 
xây dựng cở sở vật chất kỹ thuật.
10-
Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân làm cho nền kinh tế châu Phi kém phát triển?
  A - 
Nghèo tài nguyên.
  B - 
Sự thống trị nhiều thế kỷ qua của chủ nghĩa thực dân.
  C - 
Xung đột sắc tộc.
  D - 
Sự yếu kém trong quản lý đất nước.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 59
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 39
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 50
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 60
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 58
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 61
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 57
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 68
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 62
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 54
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 09
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 56
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 63
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 10
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 66
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 12
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 55
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 02
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 05
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 67
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 63
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 19
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 07
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 08
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 68
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 04
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 23
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 14
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 01
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 47
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 37
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 24
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 66
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 21
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 33
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 03
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 62
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 42
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 18
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 61
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters