WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 131
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 15:00:11 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hệ thống phát thanh gồm:
  A - 
Ống nói, chọn sóng, tách sóng, khuyếch đại âm tần, ăngten phát.
  B - 
Ống nói, dao động cao tần, tách sóng, khuyếch đại âm tần, ăngten phát.
  C - 
Ống nói, dao động cao tần, chọn sóng, khuyếch đại cao tần, ăngten phát.
  D - 
Ống nói, dao động cao tần, biến điệu, khuyếch đại cao tần, ăngten phát.
2-
Mạch điện xoay chiều, gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u tần số 1000Hz. Khi mắc 1 ampe kế A có điện trở không đáng kể song song với tụ C thì nó chỉ 0,1A. Dòng điện qua nó lệch pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch góc rad. Thay ampe kế A bằng vôn kế V có điện trở rất lớn thì vôn kế chỉ 20 V, điện áp hai đầu vôn kế chậm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch rad. Độ tự cảm L và điện trở thuần R có giá trị:
  A - 
và 150 Ω
  B - 
và 150 Ω
  C - 
và 90 Ω
  D - 
và 90 Ω
3-
Cho một hệ dao động như hình vẽ.
Lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k. Vật M = 400g có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng ngang. Hệ đang ở trạng thái cân bằng, dùng một vật mo = 100g bắn vào M theo phương nằm ngang với tốc độ vo = 1 m/s. Va chạm là hoàn toàn đàn hồi. Sau va chạm vật M dao động điều hoà, chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo lần lượt là 28cm và 20cm. Chu kỳ dao động của vật M và độ cứng k của lò xo nhận cặp giá trị đúng nào trong các cặp giá trị sau:
  A - 
; k = 400N/m
  B - 
; k = 40N/m
  C - 
T = 20π s; k = 80N/m
  D - 
; k = 400N/m
4-
Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng dao động với cùng biên độ, cùng tần số và cùng pha. Ta quan sát được hệ các vân giao thoa đối xứng. Bây giờ nếu biên độ của một nguồn tăng lên gấp đôi nhưng vẫn dao động cùng pha với nguồn còn lại thì:
  A - 
Hiện tượng giao thoa vẫn xảy ra, hình dạng và vị trí của các vân giao thoa không thay đổi.
  B - 
Hiện tượng giao thoa vẫn xảy ra, nhưng hình dạng của các vân giao thoa sẽ thay đổi và không còn đối xứng nữa.
  C - 
Hiện tượng giao thoa vẫn xảy ra, nhưng vị trí các vân cực đại và cực tiểu đổi chỗ cho nhau.
  D - 
Không xảy ra hiện tượng giao thoa nữa.
5-
Con lắc đồng hồ có hệ số nở dài α = 2.10-5K-1. Đồng hồ chạy đúng tại nơi có nhiệt độ 25oC và độ cao ngang mực nước biển, lấy bán kính Trái Đất R = 6400km. Khi đưa xuống độ sau h = 800m, đồng hồ vẫn chạy đúng. Chọn nhận định đúng?
  A - 
Ở độ sâu trên nhiệt độ tăng 6,25oC
  B - 
Ở độ sâu trên nhiệt độ giảm 6,25oC
  C - 
Ở độ sâu trên nhiệt độ tăng 5,45oC
  D - 
Ở độ sâu trên nhiệt độ giảm 5,45oC
6-
Trong các máy điện hoạt động trên nguyên tắc cảm ứng điện từ, lõi thép đóng vai trò chủ yếu để :
  A - 
Truyền nhiệt
  B - 
Dẫn từ
  C - 
Dẫn điện
  D - 
Làm khung quấn dây
7-
Chọn phương án SAI.
  A - 
Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ gồm những vạch màu riêng biệt nằm trên một nền tối.
  B - 
Các khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích phát sáng sẽ bức xạ quang phổ vạch phát xạ.
  C - 
Quang quang phổ vạch của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau.
  D - 
Dựa quang phổ vạch phát xạ không xác định được tỉ lệ của các nguyên tố đó trong hợp chất.
8-
Một dây đàn hồi tạo sóng dừng với ba tần số liên tiếp là 75Hz; 125Hz và 175 Hz. Biết dây thuộc loại hai đầu cố định hoặc có một đầu cố định, đầu kia tự do và vận tốc truyền sóng trên đây là 400m/s. Tần số cơ bản của dây và chiều dài dây nhận giá trị nào sau đây?
  A - 
25Hz; 8m
  B - 
12,5Hz; 4m
  C - 
25Hz; 4m
  D - 
12,5Hz; 8m
9-
Cho mạch điện như hình vẽ bên.
Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 4.10-3H, tụ điện có điện dung C = 0,1μF, nguồn điện có suất điện động E = 3mV và điện trở trong r = 1 Ω. Ban đầu khóa k đóng, khi có dòng điện chạy ổn định trong mạch, ngắt khóa k. Tính điện tích trên tụ điện khi năng lượng từ trong cuộn dây gấp 3 lần năng lượng điện trường trong tụ điện.
  A - 
3.10-8C
  B - 
2,6.10-8C
  C - 
6,2.10-7C
  D - 
5,2.10-8C
10-
Chọn câu trả lời sai. Tia Rơnghen:
  A - 
Bản chất là sóng điện từ có bước sóng rất ngắn (từ 10-12m đến 10-8m ).
  B - 
Có khả năng đâm xuyên mạnh.
  C - 
Trong y học để trị bệnh còi xương.
  D - 
Trong công nghiệp dung để xác định các khuyết tật trong các sản phẩm đúc.
11-
Đặt điện áp xoay chiều ổn định u = Uocos(ωt + φ) vào hai đầu một đoạn mạch điện không phân nhánh AB theo thứ tự gồm: Biến trở R, một cuộn dây có cảm kháng ZL và điện trở hoạt động r, một tụ điện có dung kháng ZC, M là điểm nối giữa R và cuộn dây. Khi biến trở R được điều chỉnh để công suất tiêu thụ điện trên biến trở cực đại thì UAB = 1,6UAM. So với công suất tiêu thụ ở đoạn mạch thì biến trở tiêu thụ công suất bằng:
  A - 
78,1%
  B - 
37,5%
  C - 
25%
  D - 
50%
12-
Ở một nhiệt độ nhất định, nếu một đám khí hay hơi có khả năng phát ra hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2 (với λ1 < λ2) thì nó cũng có khả năng hấp thụ:
  A - 
mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ < λ1.
  B - 
mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ > λ2.
  C - 
hai ánh sáng đơn sắc đó.
  D - 
mọi ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ : λ1 < λ < λ2.
13-
Khi một nhạc cụ phát ra âm của nốt La thì người ta đều nghe được âm La. Hiện tượng này có được là do tính chất nào sau đây?
  A - 
Trong quá trình truyền âm, năng lượng của sóng được bảo toàn
  B - 
Khi sóng truyền qua, mọi phần tử của môi trường đều dao động với tần số bằng tần số của nguồn phát sóng
  C - 
Trong một môi trường, tốc độ truyền sóng âm có giá trị như nhau theo mọi phương
  D - 
Cả A và B
14-
Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch là U = 100V, tần số của dòng điện thay đổi được. Khi tần số là f = 50Hz thì dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại là 2A. Khi tần số là f ’ = 100Hz thì cường độ dòng điện qua mạch chỉ bằng một nửa giá trị cực đại. Giá trị của R, L và C lần lượt là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
15-
Trong động cơ không đồng bộ ba pha, khi chỉ đổi lại cách mắc của hai trong ba cuộn dây ở stato (với mạng điện) thì trục động cơ sẽ:
  A - 
không thay đổi chiều quay và tốc độ góc.
  B - 
không thay đổi chiều quay nhưng thay đổi tốc độ góc.
  C - 
đổi chiều quay nhưng không thay đổi tốc độ góc.
  D - 
đổi chiều quay và thay đổi tốc độ góc.
16-
Một mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây cảm thuần có độ tự cảm L = 2mH và một tụ điện xoay có điện dung biến thiên từ Cmin = 50pF đến Cmax = 450pF ứng với bản xoay di động từ 0o đến 180o (hình vẽ). Để máy có thể bắt được sóng có bước sóng 1200m thì cần phải xoay bản di động một góc bằng bao nhiêu kể từ vị trí có Cmin? Lấy π2 = 10.

  A - 
67,5o
  B - 
77,14o
  C - 
52,5o
  D - 
33,75o
17-
Thực hiện giao thoa ánh sáng với thiết bị của Y-âng, khoảng cách giữa hai khe a = 2 mm, từ hai khe đến màn D = 2 m. Người ta chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng trắng (0,4 μm ≤ λ ≤ 0,75 μm). Quan sát điểm A trên màn ảnh, cách vân sáng trung tâm 3,3 mm. Hỏi tại A bức xạ cho vân tối có bước sóng ngắn nhất bằng bao nhiêu?
  A - 
0,440 μm
  B - 
0,508 μm
  C - 
0,400 μm
  D - 
0,490 μm
18-
Cho đoạn mạch AB như hình vẽ, L là cuộn cảm thuần. Biết UAN = 10 V và uAN lệch pha so với uMB. Nếu đổi chỗ L và C cho nhau thì uAN lệch pha so với uMB. Giá trị của UAN sau khi đổi chỗ bằng:

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
19-
Một con lắc đơn dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2 với dây dài 1 m, quả cầu con lắc có khối lượng 80 g. Cho con lắc dao động với biên độ góc 0,15 rad trong môi trường có lực cản tác dụng thì nó chỉ dao động được 200 s thì ngừng hẳn. Duy trì dao động bằng cách dùng một hệ thống lên dây cót sao cho nó chạy được trong một tuần lễ với biên độ góc 0,15 rad. Biết 80% năng lượng được dùng để thắng lực ma sát do hệ thống các bánh răng cưa. Công cần thiết để lên dây cót là:
  A - 
193,4 J.
  B - 
133,5 J.
  C - 
113,2 J.
  D - 
183,8 J.
20-
Âm do một chiếc đàn bầu phát ra:
  A - 
nghe càng cao khi mức cường độ âm càng lớn.
  B - 
có độ cao phụ thuộc vào hình dạng và kích thước hộp cộng hưởng.
  C - 
có âm sắc phụ thuộc vao dạng đồ thị dao động của âm.
  D - 
nghe càng trầm khi biên độ âm càng nhỏ và tần số âm càng lớn.
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 03
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 183
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 111
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 89
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2012 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 147
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 217
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 208
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 199
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2009 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 78
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 46
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 167
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2011 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 138
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 216
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 49
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters