WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 31
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:29:42 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
CHLB Đức tiếp giáp với bao nhiêu nước ?
  A - 
8.
  B - 
9.
  C - 
10.
  D - 
11.
2-
Nước Đức tiếp giáp với các biển nào ?
  A - 
Măng-sơ, Ba-ren.
  B - 
Biển Bắc, Ban-tích.
  C - 
Ca-xpi, Ba-ren.
  D - 
Biển Bắc, Ca-xpi.
3-
CHLB Đức nằm trong khu vực khí hậu
  A - 
nhiệt đới.
  B - 
cận nhiệt.
  C - 
ôn đới.
  D - 
B và C đúng.
4-
Loại khoáng sản có trữ lượng đáng kể nhất của CHLB Đức là
  A - 
bôxit, than đá, quặng sắt.
  B - 
đồng, vàng, bôxit, chì.
  C - 
than đá, quặng sắt, dầu khí.
  D - 
than nâu, than đá, muối mỏ.
5-
Nước Đức gồm có mấy bang ?
  A - 
12.
  B - 
14.
  C - 
16.
  D - 
18.
6-
Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư, xã hội của nước Đức ?
  A - 
Có mức sống cao.
  B - 
Tỉ suất sinh vào loại thấp nhất châu Âu.
  C - 
Dân số tăng chủ yếu do gia tăng tự nhiên.
  D - 
Khuyến khích việc lập gia đình, sinh nhiều con.
7-
Dân nhập cư vào nước Đức nhiều nhất là người
  A - 
I-ta-li-a, và Tây Ban Nha.
  B - 
Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kì.
  C - 
Tây Ban Nha và Ba Lan.
  D - 
Thổ Nhĩ Kì và I-ta-li-a.
8-
Người nhập cư chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm dân số của nước Đức ?
  A - 
10%.
  B - 
15%.
  C - 
20%.
  D - 
25%.
9-
Nền kinh tế-xã hội Đức đang biến đổi mạnh mẽ theo hướng chuyển từ
  A - 
nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức.
  B - 
nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp.
  C - 
nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế dịch vụ.
  D - 
nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế tri thức.
10-
Năm 2004, tỉ trọng các khu vực kinh tế trong GDP của CHLB Đức là
  A - 
nông nghiệp 4%, công nghiệp và xây dựng 20%, dịch vụ 76%.
  B - 
nông nghiệp 2%, công nghiệp và xây dựng 24%, dịch vụ 74%.
  C - 
nông nghiệp 1%, công nghiệp và xây dựng 29%, dịch vụ 70%.
  D - 
nông nghiệp 3%, công nghiệp và xây dựng 26%, dịch vụ 71%.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 59
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 39
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 50
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 60
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 58
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 61
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 57
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 68
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 62
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 54
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 09
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 56
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 10
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 66
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 63
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 55
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 02
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 05
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 67
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 12
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 34
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 15
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 12
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 29
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 52
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 18
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 08
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 37
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 04
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 14
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 58
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 63
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 11
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 54
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 30
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 41
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 47
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 09
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 32
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 62
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters