Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 90
Choose true, false or no information.

Mary: Hello. My name's Mary. Which garde are you in?
Phong: Hi. I'm Phong. I'm in garde 7, class 7A. What about you?
Mary: I'm in grade 6, class 6B. Is your school in the country or in the city?
Phong: My school is in the country. And you?
Mary: My school is in the city.
Phong: Is it bif or small?
Mary: It is big. And it's beautiful, too.
Phong: How many floors does your school have?
Mary: My school has four floors.
Phong: Where's your classroom.
Mary: It's on the third floor.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:29:26 (Server time)
Số câu hỏi: 5.   Tổng điểm: 5
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Phong's school is in the country.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
2-
mary is an sixth grade student.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
3-
Mary's school isn't big or beautiful.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
4-
There are four floors in Mary's school.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
5-
Phong's classroom is on the third floor.
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
No information
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 295
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 290
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
English 6 - Test 291
Big Or Small - Test 05
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 107
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
Greetings - Test 05
English 6 - Test 206
Đề Xuất
Activities And Seasons - Test 10
The Body - Test 11
English 6 - Test 35
English 6 - Test 15
English 6 - Test 159
Places - Test 04
Things To Do - Test 05
English 6 - Test 298
English 6 - Test 03
Big Or Small - Test 02
English 6 - Test 97
English 6 - Test 270
Man And The Environment - Test 01
English 6 - Test 278
English 6 - Test 169
What Do You Eat? - Test 01
English 6 - Test 167
Out And About - Test 12
Out And About - Test 04
Man And The Environment - Test 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters