Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 20
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:49:13 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Giá trị sản lượng cây công nghiệp chiếm bao nhiêu % giá trị sản lượng ngành trồng trọt?
  A - 
11%.
  B - 
12%.
  C - 
14%.
  D - 
35%.
2-
Cây thuốc lá được trồng nhiều nhất ở:
  A - 
Miền núi, trung du phía Bắc.
  B - 
Duyên Hải miền Trung.
  C - 
Đồng bằng Bắc Bộ.
  D - 
Đông Nam Bộ.
3-
Sản lượng cây thuốc lá tập trung nhiều nhất ở:
  A - 
Miền núi trung du phía Bắc.
  B - 
Duyên Hải miền Trung.
  C - 
Đông Nam Bộ.
  D - 
Ý a và b đúng.
4-
Để thuận lợi cho quá trình chỉ đạo và quản lý các hoạt động kinh tế, hướng phát triển mạng lưới thông tin liên lạc nước ta hiện nay quan trọng nhất là:
  A - 
Ưu tiên xây dựng mạng lưới thông tin quốc tế.
  B - 
Hoàn thiện mạng lưới thông tin liên lạc trong nước.
  C - 
Hiện đại hoá các phương tiện thông tin liên lạc.
  D - 
Chú ý tới chất lượng thông tin.
5-
Trong thời đại hiện nay, việc phát triển kinh tế xã hội phụ thuộc chặt chẽ vào:
  A - 
Trình độ người lao động.
  B - 
Sự hiện đại của phương tiện giao thông vận tải.
  C - 
Tiếp thu khoa học kỹ thuật mới.
  D - 
Nguồn thông tin mới và kịp thời.
6-
Kinh tế đối ngoại là:
  A - 
Các hoạt động ngoại thương xuất- nhập khẩu.
  B - 
Hợp tác quốc tế về đầu tư và lao động.
  C - 
Du lịch quốc tế và các dịch vụ thu ngoại tệ khác.
  D - 
Tất cả các ý trên.
7-
Trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, vai trò của kinh tế đối ngoại là:
  A - 
Khai thác tốt các lợi thế của đất nước.
  B - 
Tăng cường vống và tập trung công nghiệp hiện đại.
  C - 
Tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.
  D - 
Tất cả các ý trên.
8-
Trong các hoạt động kinh tế đối ngoại, hoạt động có vai trò quan trọng hơn cả là:
  A - 
Hoạt động xuất- nhập khẩu.
  B - 
Hợp tác quốc tế về đầu tư.
  C - 
Hợp tác quốc tế về lao động.
  D - 
Hợp tác quốc tế về du lịch.
9-
Trong một thời gian dài, tồn tại lớn lnhất trong các hoạt động kinh tế đối ngoại của nước ta là:
  A - 
Thị trường không mở rộng.
  B - 
Mất cân đối giữa xuất khẩu và nhập khẩu.
  C - 
Chưa đầu tư khai thác tốt các tài nguyên du lịch.
  D - 
Cơ chế quản lý chưa đổi mới được bao nhiêu.
10-
Trong các nguồn lực sau, nguồn lực nào là quan trọng để thực hiện các chiến lược kinh tế đối ngoại?
  A - 
Tài nguyên khoáng sản đặc biệt là dầu khí.
  B - 
Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội.
  C - 
Nguồn nhân lực.
  D - 
Tất cả các nguồn lực trên.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 37
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 51
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 32
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 31
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 59
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 18
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 26
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 16
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 41
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 60
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 14
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 10
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 27
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 42
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 20
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 46
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 55
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 50
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 36
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 56
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 12
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 55
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 29
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 13
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 22
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 53
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 31
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 06
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 27
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 14
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 04
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 20
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 50
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 52
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 24
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 48
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 21
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 43
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 07
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 12 - Bài 37
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters