WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 48
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:34:13 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Các trung tâm công nghiệp của LB Nga phần lớn tập trung ở
  A - 
dọc các tuyến giao thông.
  B - 
đồng bằng Đông Âu, Tây Xi-bia, và dọc đường giao thông quan trọng.
  C - 
nơi có nguồn nguyên liệu khoáng sản.
  D - 
cao nguyên Trung Xi-bia.
2-
Ý nào sau đây không đúng với nông nghiệp LB Nga?
  A - 
Quỹ đất nông nghiệp lớn hơn 200 triệu ha.
  B - 
Sản lượng lương thưc đạt 78,2 triệu tấn(2005).
  C - 
Cây lương thực được trồng chủ yếu ở đồng bằng Tây Xi-bia.
  D - 
Sản lượng một số cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi, đánh bắt cá nhìn cung tăng.
3-
Hệ thống giao thông đóng vai trò quan trọng để phát triểu vùng Đông Xi-bia giàu có là
  A - 
đường sắt xuyên Xi-bia và đường sắt BAM.
  B - 
đường ô tô, xe điện ngầm.
  C - 
đường thủy nội bộ.
  D - 
đường hàng không.
4-
Thủ đô Mát xcơ va nổi tiếng thế giới về hệ thống giao thông
  A - 
đường sắt.
  B - 
đường ô tô.
  C - 
đường xe điện ngầm.
  D - 
đường hàng không.
5-
Đặc điểm ngoại thương của LB Nga là
  A - 
tổng kim ngạch thương mại giảm, là nước nhập siêu.
  B - 
tổng kim ngạch thương mại tăng, là nước xuất siêu.
  C - 
tổng kim ngạch thương mại tăng, là nước nhập siêu.
  D - 
tổng kim ngạch thương mại giảm,là nước xuất siêu.
6-
Hai trung tâm dịch vụ lớn nhất LB Nga là
  A - 
Nô-vô-xi-biếc, Ma-ga-đan.
  B - 
Man-hi-tơ-goóc, Nô-vô-xi-biếc.
  C - 
Xanh Pê-téc-bua, Mát-xcơ-va.
  D - 
Mát-xcơ-va,Nô-vô-xi-biếc.
7-
Thủ đô Mát-xcơ-va nằm trong vùng kinh tế nào?
  A - 
Trung ương.
  B - 
Trung tâm đất đen.
  C - 
U-ran.
  D - 
Viễn Đông.
8-
Vùng kinh tế lâu đời nhất, phát triển nhất, tập trung nhiều ngành công nghiệp của LB Nga là cùng
  A - 
Trung ương.
  B - 
Trung tâm đất đen.
  C - 
U-ran.
  D - 
Viễn Đông.
9-
Lĩnh vực hợp tác giữa LB Nga và Việt Nam là
  A - 
kinh tế.
  B - 
chính trị.
  C - 
khoa học kỹ thuật.
  D - 
Tất cả các ý trên.
10-
Vùng kinh tế sẽ phát triển để hội nhập vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương của LB Nga là vùng
  A - 
Trung ương.
  B - 
Trung tâm đất đen.
  C - 
U-ran.
  D - 
Viễn Đông.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 59
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 39
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 50
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 60
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 58
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 61
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 57
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 68
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 62
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 54
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 09
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 56
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 10
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 66
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 63
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 55
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 02
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 05
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 67
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 12
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 02
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 60
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 36
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 04
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 10
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 19
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 59
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 29
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 14
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 57
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 37
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 34
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 38
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 52
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 15
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 30
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 41
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 12
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 11
Trắc Nghiệm Địa Lý Lớp 11 - Bài 50
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters