WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Lịch sử lớp 10 - Bài 09
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:43:45 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Dấu tích người tối cổ được khoa học tìm thấy ở Việt Nam vào thời gian, địa điểm.
  A - 
Cách ngày nay 30 - 40 nghìn năm tại Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đồng Nai, Bình Phước.
  B - 
Cách ngày nay 300 - 450 nghìn năm tại Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đồng Nai, Bình Phước.
  C - 
Cách ngày nay 30 - 40 nghìn năm ở Thanh Hóa, Đồng Nai, Bình Phước, Lạng Sơn.
  D - 
Cách ngày nay 300 - 400 nghìn năm ở Lạng Sơn, Đồng Nai, Bình Phước, Thanh Hóa.
2-
Thực dân phương Tây tiến hành xâm lược các nước Đông Nam Á theo trình tự nào?
  A - 
Buôn bán-> dùng vũ lực -> truyền giáo-> biến vùng này thành thuộc địa.
  B - 
Buôn bán->truyền giáo->xâm lược bằng vũ lực-> biến vùng này thành thuộc địa.
  C - 
Truyền giáo-> buôn bán ->xâm lược bằng vũ lực-> biến vùng này thành thuộc địa.
  D - 
Buôn bán->truyền giáo-> biến vùng này thành thuộc địa
3-
"Trong xóm làng thường có chợ, cứ hai ngày họp một phiên, hàng hóa trăm thứ bày la liệt", là nhận xét của sứ giả phương Bắc phản ánh:
  A - 
Về sự phát triển thương nghiệp thời Lê Sơ.
  B - 
Về sự phát triển thương nghiệp thời nhà Hồ.
  C - 
Về sự phát triển thương nghiệp thời Lý - Trần.
  D - 
Về sự phát triển thương nghiệp thời Tiền Lê.
4-
Chiến thắng đã mở ra thời đại độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc ta là:
  A - 
Chiến thắng Bạch Đằng của quân dân nhà Trần năm 1288.
  B - 
Chiến thắng Long Biên của Lý Nam Đế năm 542.
  C - 
Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938.
  D - 
Chiến thắng Luy Lâu của Hai Bà Trưng mùa xuân năm 40.
5-
Hai công trình kiến trúc nổi tiếng của Cam-Pu-Chia xây dựng thời Ăng co là:
  A - 
Ăng co Xat và Ăng co Thom.
  B - 
Ăng co Vát và Ăng co Than.
  C - 
Ăng co Thom và Ăng co Vát.
  D - 
Ăng co Lat và Ăng co Thom.
6-
Thứ tự thực hiện các cuộc phát kiến lớn về địa lí là:
  A - 
A-me-ri-gô; Va-xcô đơ Ga-ma; Cook; Ma-gien-lan.
  B - 
Đi-a-xơ; A-me-ri-gô; Va-xcô đơ Ga-ma; Cô-lôm-bô.
  C - 
Đi-a-xơ; Cô-lôm-bô; Va-xcô đơ Ga-ma; Cook.
  D - 
Đi-a-xơ; Cô-lôm-bô; Va-xcô đơ Ga-ma; Ma-gien-lan.
7-
Các quốc gia cổ trên đất nước Việt Nam gắn liền với các nền văn hóa của nó là:
  A - 
Văn Lang- Âu Lạc (văn hóa Đông Sơn), Lâm Ấp-Chămpa (văn hóa Sa Huỳnh), Phù Nam (văn hóa Óc Eo).
  B - 
Văn Lang- Âu Lạc (văn hóa Đông Sơn), Lâm Ấp-Chămpa (văn hóa Đồng Đậu), Phù Nam (văn hóa Đồng Nai).
  C - 
Lâm Ấp-Chămpa (văn hóa Trống Đồng), Văn Lang- Âu Lạc (văn hóa Phùng Nguyên), Phù Nam (văn hóa Óc Eo).
  D - 
Lâm Ấp-Chămpa (văn hóa Sa Huỳnh), Văn Lang- Âu Lạc (văn hóa Phùng Nguyên), Phù Nam (văn hóa Óc Eo).
8-
Giúp việc cho vua có ban văn, ban võ và ban tăng là:
  A - 
Hình thức bộ máy nhà nước Lý-Trần-Hồ (TKXI-XV).
  B - 
Hình thức bộ máy nhà nước Lê Sơ (TKXV).
  C - 
Hình thức bộ máy nhà nước Ngô-Đinh-Tiền Lê (TKX)
  D - 
Hình thức bộ máy nhà nước Lê Thánh Tông (TKXV).
9-
Đảo quốc từng là thuộc địa của Tây Ban Nha sau đó là Mĩ là:
  A - 
Xingapo.
  B - 
Mailaixia.
  C - 
Philippin.
  D - 
Inđônêxia.
10-
Vương quốc Lạn -Xạng thành lập khi nào? do ai sáng lập?
  A - 
Năm 1353, Pha-ngừm
  B - 
Năm 1343, Pha-ngừm
  C - 
Năm 1373, Pha-ngừm
  D - 
Năm 1363, Pha-ngừm
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử lớp 10 - Bài 27
Lịch sử lớp 10 - Bài 90
Lịch sử lớp 10 - Bài 29
Lịch sử lớp 10 - Bài 32
Lịch sử lớp 10 - Bài 26
Lịch sử lớp 10 - Bài 95
Lịch sử lớp 10 - Bài 34
Lịch sử lớp 10 - Bài 28
Lịch sử lớp 10 - Bài 19
Lịch sử lớp 10 - Bài 24
Lịch sử lớp 10 - Bài 18
Lịch sử lớp 10 - Bài 35
Lịch sử lớp 10 - Bài 51
Lịch sử lớp 10 - Bài 93
Lịch sử lớp 10 - Bài 94
Lịch sử lớp 10 - Bài 15
Lịch sử lớp 10 - Bài 37
Lịch sử lớp 10 - Bài 20
Lịch sử lớp 10 - Bài 25
Lịch sử lớp 10 - Bài 101
Đề Xuất
Lịch sử lớp 10 - Bài 70
Lịch sử lớp 10 - Bài 16
Lịch sử lớp 10 - Bài 94
Lịch sử lớp 10 - Bài 09
Lịch sử lớp 10 - Bài 32
Lịch sử lớp 10 - Bài 36
Lịch sử lớp 10 - Bài 60
Lịch sử lớp 10 - Bài 25
Lịch sử lớp 10 - Bài 26
Lịch sử lớp 10 - Bài 55
Lịch sử lớp 10 - Bài 95
Lịch sử lớp 10 - Bài 53
Lịch sử lớp 10 - Bài 66
Lịch sử lớp 10 - Bài 61
Lịch sử lớp 10 - Bài 83
Lịch sử lớp 10 - Bài 93
Lịch sử lớp 10 - Bài 72
Lịch sử lớp 10 - Bài 84
Lịch sử lớp 10 - Bài 57
Lịch sử lớp 10 - Bài 76
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters