WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 157
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:51:25 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hãy tìm số để thay thế cho dấu (?):

  A - 
Số 11
  B - 
Số 13
  C - 
Số 15
  D - 
Số 17
  E - 
Số 19
2-
Cho hình sau, hãy đặt các số (tất cả các số nguyên từ dưới 20 ) vào các hình vuông, hình tròn, hình tam giác sao cho các cán cân hoàn toàn được cân bằng.

Hãy tìm ra hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi trong các hình A, B và C?


  A - 
Tam giác (9), vuông (4), tròn (17) và hình A
  B - 
Tam giác (9), vuông (4), tròn (17) và hình B
  C - 
Tam giác (9), vuông (4), tròn (17) và hình C
3-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 19
  B - 
Số 29
  C - 
Số 31
  D - 
Số 41
  E - 
Số 56
4-
Ô nào lẻ bộ : A, B, C, D hay E?

  A - 
Ô A
  B - 
Ô B
  C - 
Ô C
  D - 
Ô D
  E - 
Ô E
5-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 100
  B - 
Số 95
  C - 
Số 80
  D - 
Số 65
6-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 105
  B - 
Số 125
  C - 
Số 355
  D - 
Số 225
  E - 
Số 455
7-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 8
  B - 
Số 9
  C - 
Số 10
8-
Hãy tìm các số thay thế cho A, B và C trong hình sau:

  A - 
A=5
B=3
C=90
  B - 
A=3
B=6
C=120
  C - 
A=1
B=2
C=80
  D - 
A=8
B=5
C=100
9-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 15
  B - 
Số 20
  C - 
Số 22
  D - 
Số 25
10-
Trong 6 hình sau, hình nào khác với các hình còn lại?:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 176
Trắc Nghiệm IQ - 232
Trắc Nghiệm IQ - 123
Trắc Nghiệm IQ - 28
Trắc Nghiệm IQ - 279
Trắc Nghiệm IQ - 154
Trắc Nghiệm IQ - 71
Trắc Nghiệm IQ - 73
Trắc Nghiệm IQ - 185
Trắc Nghiệm IQ - 89
Trắc Nghiệm IQ - 222
Trắc Nghiệm IQ - 45
Trắc Nghiệm IQ - 32
Trắc Nghiệm IQ - 133
Trắc Nghiệm IQ - 195
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 214
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters