WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 12
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:45:23 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Người ta quét vôi trần nhà và các mặt xung quanh bên trong của một ngôi nhà hình hộp chữ nhật có chiều dài 6,2m, chiều rộng 3,6m và chiều cao 3,5m. Tính diện tích cần quét vôi biết diện tích cửa là 6,8 m2.
  A - 
Diện tích cần quét vôi là 84,12 m2.
  B - 
Diện tích cần quét vôi là 84 m2.
  C - 
Diện tích cần quét vôi là 84,1 m2.
  D - 
Diện tích cần quét vôi là 81,12 m2.
2-
Bây giờ là 9 giờ. Hỏi sau ít nhất bao lâu thì kim giờ và kim phút lại vuông góc với nhau?
  A - 
Thời gian gần nhất để kim giờ và kim phút vuông góc với nhau là sau giờ.
  B - 
Thời gian gần nhất để kim giờ và kim phút vuông góc với nhau là sau giờ.
  C - 
Thời gian gần nhất để kim giờ và kim phút vuông góc với nhau là sau giờ.
  D - 
Thời gian gần nhất để kim giờ và kim phút vuông góc với nhau là sau giờ.
3-
Hiện nay mẹ hơn con 25 tuổi. Biết 5 năm trước tuổi mẹ gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi hai mẹ con hiện nay?
  A - 
Tuổi mẹ là 32 tuổi. Tuổi con là 10 tuổi
  B - 
Tuổi mẹ là 45 tuổi. Tuổi con là 12 tuổi
  C - 
Tuổi mẹ là 35 tuổi. Tuổi con là 10 tuổi
  D - 
Tuổi mẹ là 37 tuổi. Tuổi con là 11 tuổi
4-
Một thuyền máy đi ngược dòng từ bến A đến bến B mất 2 giờ 30 phút. Biết vận tốc của thuyền máy khi nước lặng là 25,5 km/giờ và vận tốc dòng nước là 4,5 km/giờ. Tính độ dài quãng sông AB.
  A - 
Độ dài quãng sông AB là 52,5 km
  B - 
Độ dài quãng sông AB là 52 km
  C - 
Độ dài quãng sông AB là 55,5 km
  D - 
Độ dài quãng sông AB là 61,5 km
5-
Một ô tô và một xe máy cùng xuất phát từ A đến B. Biết ô tô đi với vận tốc 50 km/giờ, xe máy đi với vận tốc 40 km/giờ. Hỏi khi ô tô cách A 75 km thì xe máy cách A bao xa?
  A - 
40 km
  B - 
50 km
  C - 
60 km
  D - 
70 km
6-
Một bể nước hình hộp chữ nhật có kích thước các số đo trong lòng bể là: dài 4m; rộng 3m; cao 2,5m. Biết bể đang chứa 18000 lít nước. Hỏi lượng nước trong bể cao bao nhiêu mét?
  A - 
1,2 mét
  B - 
1,3 mét
  C - 
1,4 mét
  D - 
1,5 mét
7-
Để đánh số trang của một cuốn sách người ta phải dùng tất cả 792 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?
  A - 
291 trang
  B - 
300 trang
  C - 
700 trang
  D - 
792 trang
8-
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số bằng phân số mà tử và mẫu đều là số có 2 chữ số?
  A - 
12
  B - 
13
  C - 
14
  D - 
15
9-
Một ô tô và một xe máy cùng xuất phát đi từ A để đến B. Biết quãng đường AB dài 150 km, vận tốc của ô tô là 50 km, vận tốc của xe máy là là 40 km. Hỏi khi ô tô đến B thì xe máy cách B bao nhiêu km?
  A - 
30 km
  B - 
40 km
  C - 
50 km
  D - 
60 km
10-
Tìm diện tích một hình vuông biết nếu tăng cạnh của nó 50% thì được hình vuông mới có diện tích là 193,5 cm2.
  A - 
79 cm2
  B - 
86 cm2
  C - 
91 cm2
  D - 
102 cm2
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 11
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 20
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 30
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 23
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 34
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 27
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 26
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 33
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 18
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 10
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 09
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 20
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 13
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 33
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 26
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 32
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 27
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 23
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 31
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 18
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 29
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 06
VIOLYMPIC Lớp 5 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Ôn Thi - Bài 24
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters