WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 03
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 15:01:30 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Khi đổ nước nóng vào cốc thủy tinh dày, cốc dễ bị vỡ vì:
  A - 
Thủy tinh không chịu nóng
  B - 
Cốc dãn nở không đều
  C - 
Cả a, b đều đúng
  D - 
Cả a, b đều sai
2-
Chọn câu trả lời đúng nhất. Đường kính của một quả cầu kim loại đặc thay đổi như thế nào khi nhiệt độ thay đổi?
  A - 
Tăng lên
  B - 
Giảm đi
  C - 
Không thay đổi
  D - 
Tăng lên hoặc giảm đi
3-
Khi nung nóng một vật rắn, điều gì sau đây sẽ xảy ra?
  A - 
Lượng chất làm nên vật tăng
  B - 
Khối lượng vật giảm
  C - 
Trọng lượng riêng của vật tăng
  D - 
Trọng lượng riêng của vật giảm
4-
Muốn lấy quả cầu sắt ra khỏi vòng sắt, có thể tiến hành nhiều cách khác nhau. Hãy chỉ ra cách sai trong các cách sau:

  A - 
Hơ nóng vòng
  B - 
Nhúng phần lồi của quả cầu vào nước đá
  C - 
Hơ nóng vòng và nhúng quả cầu vào nước đá
  D - 
Nhúng chìm cả vòng và quả cầu vào nước nóng
5-
Nung nóng hai quả cầu đặc có kích thước và nhiệt độ ban đầu giống nhau, một quả làm bằng đồng, một quả làm bằng nhôm. Sau khi nung đến cùng một nhiệt độ thì:
  A - 
Quả cầu bằng đồng có thể tích lớn hơn
  B - 
Quả cầu bằng nhôm có thể tích lớn hơn
  C - 
Hai quả có kích thước bằng nhau và bằng thể tích ban đầu
  D - 
Hai quả có kích thước bằng nhau và lớn hơn thể tích ban đầu
6-
Chọn câu kết luận đúng và đầy đủ. Người ta dự đoán chiều cao của thép Epphen ở Pari như sau:

  A - 
Vào mùa hè thép dài ra.
  B - 
Vào mùa đông tháp ngắn lại.
  C - 
Cả 1 và 2 đều đúng.
  D - 
Không dự đoán được.
7-
Cắm hai ống có đường kính khác nhau (da < db) vào hai bình có cùng dung tích và đựng cùng một loại chất lỏng như hình vẽ. Khi tăng nhiệt độ của hai bình lên như nhau thì:

  A - 
Mực chất lỏng trong ống ở bình a cao hơn ở bình b
  B - 
Mực chất lỏng trong ống ở bình a thấp hơn ở bình b
  C - 
Mực chất lỏng trong ống ở bình a bằng ở bình b
  D - 
Mực chất lỏng trong hai ống không thay đổi sao với ban đầu
8-
Bình A và bình B ban đầu đựng cùng một lượng nước như nhau ở 0oC. Hơ nóng bình A lên đến 2oC, bình B lên đến 4oC. Người ta so sánh thể tích nước trong hai bình lúc đó như sau:
  A - 
VA < VB
  B - 
VA = VB
  C - 
VA > VB > thể tích ban đầu
  D - 
VB < VA < thể tích ban đầu
9-
Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra đối với khối lượng riêng của một chất lỏng khi đun nóng một lượng chất lỏng này trong một bình thủy tinh?
  A - 
Khối lượng riêng của chất lỏng tăng
  B - 
Khối lượng riêng của chất lỏng giảm
  C - 
Khối lượng riêng của chất lỏng không thay đổi
  D - 
Khối lượng riêng của chất lỏng thoạt đầu giảm, rồi sau đó mới tăng
10-
Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một lượng chất lỏng?
  A - 
Khối lượng của chất lỏng tăng
  B - 
Trọng lượng của chất lỏng tăng
  C - 
Thể tích của chất lỏng tăng
  D - 
Cả khối lượng, trọng lượng và thể tích của chất lỏng đều tăng
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 20
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 27
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters