WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Lịch sử lớp 11 - Bài 10
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:37:05 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Các đảo phương Nam của Đông Nam Á là nơi cư trú của những nhóm cư dân nổi tiếng nào:
  A - 
Ai Cập
  B - 
Mã Lai
  C - 
Ấn Độ
  D - 
Trung Quốc
2-
Tên cũ của nước Inđônêxia là:
  A - 
Mã Lai
  B - 
Timo
  C - 
Giava
  D - 
Bombay
3-
Giữa thế kỉ XI, quốc gia nào đã thống nhất lãnh thổ để hình thành quốc gia Mianma ngày này?
  A - 
Thái lan
  B - 
Brunây
  C - 
Campuchia
  D - 
Pagan
4-
Tại sao những người Thái Lan di cư đến cư trú trên lưu vực sông Mê Nam, Me Kông?
  A - 
Di cư để tìm nguồn thức ăn mới
  B - 
Do bị người Mông Cổ tấn công
  C - 
Bị người Ấn Độ bức chạy
  D - 
Tất cả câu trên đều sai
5-
Những người Thái đã di cư đến lưu vực sông Mê Kông, Mê Nam vào khoảng thời gian nào?
  A - 
Thế kỷ VIII
  B - 
Thế kỷ IX
  C - 
Thế kỷ XIV
  D - 
Thế kỷ XVII
6-
Vương quốc Thái ra đời trong khoảng thời gian nào?
  A - 
Giữa thế kỷ XIV
  B - 
Thế kỷ XIII
  C - 
Thế kỷ XIV
  D - 
Thế kỷ XVII
7-
Người Campuchia còn được gọi là người:
  A - 
Mã Lai
  B - 
Lào Thơng
  C - 
Xiêm
  D - 
Khơme
8-
Vương quốc Campuchia hình thành vào khoảng thời gian nào?
  A - 
Thế kỷ VI
  B - 
Thế kỷ XI
  C - 
Thế kỷ XIV
  D - 
Thế kỷ IV
9-
Thủ đô của Vương quốc Campuchia từ thế kỷ IX đến thế kỷ XV là:
  A - 
Angco
  B - 
Sa Huỳnh
  C - 
Óc Eo
  D - 
Nam Giang
10-
Người Khơme đã học và biết loại chữ nào?
  A - 
Chữ khoa đẩu
  B - 
Chữ Phạn
  C - 
Chữ Hán cổ
  D - 
Chữ hình nêm
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử lớp 11 - Bài 22
Lịch sử lớp 11 - Bài 75
Lịch sử lớp 11 - Bài 21
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 101
Lịch sử lớp 11 - Bài 19
Lịch sử lớp 11 - Bài 10
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 93
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 102
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 86
Lịch sử lớp 11 - Bài 20
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 95
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 99
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Lịch sử lớp 11 - Bài 17
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 100
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 66
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch sử lớp 11 - Bài 23
Đề Xuất
Lịch sử lớp 11 - Bài 42
Lịch sử lớp 11 - Bài 48
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 85
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 89
Lịch sử lớp 11 - Bài 44
Lịch sử lớp 11 - Bài 68
Lịch sử lớp 11 - Bài 46
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Lịch sử lớp 11 - Bài 17
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 99
Lịch sử lớp 11 - Bài 04
Lịch sử lớp 11 - Bài 28
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 78
Lịch sử lớp 11 - Bài 34
Lịch sử lớp 11 - Bài 71
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 101
Lịch sử lớp 11 - Bài 35
Lịch sử lớp 11 - Bài 02
Lịch sử lớp 11 - Bài 49
Lịch sử lớp 11 - Bài 29
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters