WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Lịch sử lớp 11 - Bài 19
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:09:37 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nước nào đã tiêu diệt nước Phù Nam?
  A - 
Chân Lạp
  B - 
Champa
  C - 
Lâm Ấp
  D - 
Văn Lang
2-
Nước Âu Lạc bị sáp nhập vào Nam Việt vào năm nào?
  A - 
Năm 179 TCN
  B - 
Năm 18
  C - 
Năm 40 TCN
  D - 
Năm 300
3-
Ai là người đã sáp nhập Âu Lạc vào Nam Việt?
  A - 
An Dương Vương
  B - 
Triệu Đà
  C - 
Hai Bà Trưng
  D - 
Triệu Việt Vương
4-
Nước Âu Lạc bị nhà Hán chiếm vào năm nào?
  A - 
Năm 40
  B - 
Năm 100
  C - 
Năm 179 TCN
  D - 
Năm 111 TCN
5-
Chính sách cai trị tàn bạo và thâm độc của Nhà Hán đã gây hậu quả như thế nào đối với dân tộc ta?
  A - 
Đất nước bị mất tên
  B - 
Nhân dân bị bóc lột nặng nề
  C - 
Dân tộc đang từng ngày bị đồng hóa
  D - 
Tất cả các câu trên đều đúng
6-
Loại giấy nào mà dân ta sản xuất đã được người Trung Quốc ưa thích?
  A - 
Giấy bằng bã mía
  B - 
Giấy bằng gỗ thông
  C - 
Giấy dó
  D - 
Giấy trầm hương
7-
Dân Âu Lạc đã tiếp thu kĩ thuật chế tạo thuỷ tinh của người nước nào?
  A - 
Trung Quốc
  B - 
Ấn Độ
  C - 
Ai Cập
  D - 
Hy Lạp
8-
Năm 34, ai sang làm thái thú quận Giao Chỉ?
  A - 
Triệu Bà
  B - 
Sĩ Nhiếp
  C - 
Tô Định
  D - 
Cao Biền
9-
Chồng bà Trưng Trắc tên gì?
  A - 
Yết Kiêu
  B - 
Thi Sách
  C - 
Trọng Thuỷ
  D - 
Dã Tượng
10-
Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng nổ ra vào thời gian nào?
  A - 
Tháng 3 năm 40
  B - 
Tháng 9 năm 50
  C - 
Năm 278
  D - 
Tháng 1 năm 72 năm TCN
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử lớp 11 - Bài 22
Lịch sử lớp 11 - Bài 75
Lịch sử lớp 11 - Bài 21
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 101
Lịch sử lớp 11 - Bài 19
Lịch sử lớp 11 - Bài 10
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 93
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 102
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 86
Lịch sử lớp 11 - Bài 20
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 95
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 99
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Lịch sử lớp 11 - Bài 17
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 100
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 66
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch sử lớp 11 - Bài 23
Đề Xuất
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 76
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 77
Lịch sử lớp 11 - Bài 07
Lịch sử lớp 11 - Bài 11
Lịch sử lớp 11 - Bài 53
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 98
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch sử lớp 11 - Bài 39
Lịch sử lớp 11 - Bài 34
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 78
Lịch sử lớp 11 - Bài 55
Lịch sử lớp 11 - Bài 41
Lịch sử lớp 11 - Bài 13
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 102
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 99
Lịch sử lớp 11 - Bài 14
Lịch sử lớp 11 - Bài 20
Lịch sử lớp 11 - Bài 12
Lịch sử lớp 11 - Bài 74
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters