Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Lịch sử lớp 11 - Bài 29
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 20:31:51 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nội dung chủ yếu nào mà Quốc hội Anh không đồng ý với Vua Saclơ I?
  A - 
Tuyên chiến với Xcốtlen
  B - 
Hạn chế tư sản kinh doanh
  C - 
Đặt thêm các khoản thuế mới
  D - 
Tăng quyền lực của quý tộc tăng lữ
2-
Nội chiến Anh bắt đầu vào thời gian nào?
  A - 
Tháng 8/1649
  B - 
Tháng 8/1642
  C - 
Tháng 6/1642
  D - 
Tháng 8/1640
3-
Nội chiến Anh kết thúc năm nào?
  A - 
Năm 1660
  B - 
Năm 1646
  C - 
Năm 1648
  D - 
Năm 1684
4-
Sau năm 1649, Anh theo chế độ gì?
  A - 
Quân chủ lập hiến
  B - 
Cộng hòa
  C - 
Tư sản tăng lữ
  D - 
Quân chủ chuyên chế
5-
Ai lên ngôi vua nước Anh vào năm 1689?
  A - 
Saclơ III
  B - 
Napôlêông III
  C - 
Vonhem Orangiơ
  D - 
Rôbexpie
6-
Sau 1689, nước Anh theo chế độ gì?
  A - 
Cộng hòa
  B - 
Quân chủ chuyên chế
  C - 
Quân chủ
  D - 
Quân chủ lập hiến
7-
13 bang thuộc địa Anh ở bắc Mỹ vốn là vùng đất đai của người:
  A - 
Thổ dân da đỏ
  B - 
Áo
  C - 
Thổ dân da đen
  D - 
Tây Ban Nha
8-
Chính phủ Anh đã cấm các thuộc địa?
  A - 
Lập nhà máy luyện kim
  B - 
Mở mang các xí nghiệp dệt
  C - 
Trực tiếp thông thương với các nước khác
  D - 
Tất cả các câu trên đều đúng
9-
Cuộc bạo động ở Bôxtơn nổ ra là vì?
  A - 
Anh đánh thuế vào đường nhập khẩu của Cu Ba
  B - 
Anh đánh thuế vào chè xuất khẩu
  C - 
Anh đánh thuế vào chè nhập khẩu
  D - 
Anh đánh thuế vào bông vải nhập khẩu
10-
Sau sự kiện Bôxtơn, chính phủ Anh đã có biện pháp gì?
  A - 
Đốt cảng Bôxtơn
  B - 
Đóng cửa cảng Bôxtơn
  C - 
Bắt giam Oasinhtơn
  D - 
Quăng chè xuống biển
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử lớp 11 - Bài 75
Lịch sử lớp 11 - Bài 22
Lịch sử lớp 11 - Bài 21
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 101
Lịch sử lớp 11 - Bài 19
Lịch sử lớp 11 - Bài 10
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 93
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 102
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 86
Lịch sử lớp 11 - Bài 20
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 95
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 99
Lịch sử lớp 11 - Bài 17
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 66
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 100
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch sử lớp 11 - Bài 23
Đề Xuất
Lịch sử lớp 11 - Bài 12
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 80
Lịch sử lớp 11 - Bài 03
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Lịch sử lớp 11 - Bài 57
Lịch sử lớp 11 - Bài 43
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 100
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 87
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Lịch sử lớp 11 - Bài 25
Lịch sử lớp 11 - Bài 07
Lịch sử lớp 11 - Bài 36
Lịch sử lớp 11 - Bài 46
Lịch sử lớp 11 - Bài 10
Lịch sử lớp 11 - Bài 29
Lịch sử lớp 11 - Bài 24
Lịch sử lớp 11 - Bài 09
Lịch sử lớp 11 - Bài 26
Lịch sử lớp 11 - Bài 19
Lịch sử lớp 11 - Bài 35
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters