WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 169
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 13:06:44 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hình:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi trong các hình sau đây:


  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
2-
Trong 8 hình sau đây, 2 hình nào không cùng nhóm với các hình còn lại?:

  A - 
Hình 1 và hình 8.
  B - 
Hình 1 và hình 4.
  C - 
Hình 3 và hình 7.
  D - 
Hình 2 và hình 8.
  E - 
Hình 2 và hình 3.
  F - 
Hình 5 và hình 6.
3-
Chữ cái nào sẽ hoàn tất câu đố này?:

  A - 
Chữ R
  B - 
Chữ V
  C - 
Chữ H
  D - 
Chữ J
4-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 19
  B - 
Số 12
  C - 
Số 8
  D - 
Số 4
  E - 
Số 0
5-
Số nào còn thiếu trong ngôi sao cuối ?:

  A - 
Số 5
  B - 
Số 15
  C - 
Số 9
6-
Số nào còn thiếu trong vòng tròn cuối?:

  A - 
Số 12
  B - 
Số 20
  C - 
Số 22
  D - 
Số 30
  E - 
Số 32
7-
Chữ cái nào theo trình tự để hoàn tất câu đố này?

  A - 
Chữ W
  B - 
Chữ V
  C - 
Chữ N
  D - 
Chữ M
8-
Chữ cái nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Chữ I
  B - 
Chữ S
  C - 
Chữ Y
  D - 
Chữ X
9-
Số nào sẽ thay thế cho dấu (?):

  A - 
Số 4
  B - 
Số 8
  C - 
Số 12
  D - 
Số 16
  E - 
Số 22
10-
Số nào còn thiếu trong vòng tròn ở hàng dưới cùng?

  A - 
Số 16
  B - 
Số 9
  C - 
Số 7
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 87
Trắc Nghiệm IQ - 249
Trắc Nghiệm IQ - 222
Trắc Nghiệm IQ - 184
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 262
Trắc Nghiệm IQ - 233
Trắc Nghiệm IQ - 124
Trắc Nghiệm IQ - 153
Trắc Nghiệm IQ - 93
Trắc Nghiệm IQ - 90
Trắc Nghiệm IQ - 209
Trắc Nghiệm IQ - 243
Trắc Nghiệm IQ - 196
Trắc Nghiệm IQ - 29
Trắc Nghiệm IQ - 125
Trắc Nghiệm IQ - 228
Trắc Nghiệm IQ - 225
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters