WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 11   ||  Toán    Lịch sử    Vật Lý    Hóa học    Sinh Học    Tiếng Anh    Địa Lý    Giáo Dục Công Dân    Văn Học  

Lịch sử lớp 11 - Bài 54
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:27:25 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Giữa thế kỉ XIX, lãnh thổ Mĩ bao gồm bao nhiêu bang?
  A - 
Gồm 25 bang
  B - 
Gồm 30 bang
  C - 
Gồm 35 bang
  D - 
Gồm 40 bang
2-
Cuộc đấu tranh thống nhất nước I – ta – li – a nhằm vào kẻ thù nào?
  A - 
Đế quốc Áo và Phổ
  B - 
Đế quốc Áo và các thế lực phong kiến bảo thủ
  C - 
Các thế lực phong kiến cát cứ ở địa phương
  D - 
Tất cả các kẻ thù trên
3-
Vào thời gian nào I – ta – li – a hoàn thành việc thống nhất đất nước?
  A - 
Năm 1870
  B - 
Năm 1866
  C - 
Năm 1872
  D - 
Năm 1871
4-
Giữa thế kỉ XIX, I – ta – li – a có đặc điểm gì giống với nước Đức?
  A - 
Đều chịu sự thống trị của Áo
  B - 
Đều có nền kinh tế lạc hậu kém phát triển
  C - 
Tầng lớp quý tộc mới đã lắm chính quyền
  D - 
Đất nước bị chia cắt thành nhiều vương quốc
5-
Vì sao việc thống nhất nước Đức có tính chất là một cuộc cách mạng tư sản?
  A - 
Đánh bại chế độ phong kiến Đức
  B - 
Đánh bại các thế lực ngoại xâm
  C - 
Tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở Đức
  D - 
Tạo ra sự thống nhất thị trường trong toàn quốc
6-
Vào thời gian nào Đức hoàn thành việc thống nhất đất nước?
  A - 
Năm 1870
  B - 
Năm 1871
  C - 
Năm 1872
  D - 
Năm 1873
7-
Đức sử dụng biện pháp gì để thống nhất đất nước?
  A - 
Con đường từ trên xuống
  B - 
Con đường từ dưới lên
  C - 
Nội chiến để thống nhất đất nước
  D - 
Dùng bạo lực để thống nhất đất nước
8-
Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến cuộc đầu tranh thống nhất nước Đức?
  A - 
Đất nước bị chia cắt thành nhiều vương quốc
  B - 
Thị trường không thống nhất
  C - 
Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh
  D - 
Công nghiệp và các thành thị phát triển nhanh
9-
Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước Châu Âu từ cuối thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là gì?
  A - 
Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản ở Châu Âu
  B - 
Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông
  C - 
Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố
  D - 
Hình thành giai cấp tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp
10-
Trong những năm 1850 – 1860, ngành công nghiệp nào giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước Đức?
  A - 
Công nghiệp nhẹ
  B - 
Công nghiệp cơ khí
  C - 
Công nghiệp luyện kim và hóa chất
  D - 
Tất cả các ngành công nghiệp trên
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử lớp 11 - Bài 22
Lịch sử lớp 11 - Bài 75
Lịch sử lớp 11 - Bài 21
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 101
Lịch sử lớp 11 - Bài 19
Lịch sử lớp 11 - Bài 10
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 93
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 102
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 86
Lịch sử lớp 11 - Bài 20
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 95
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 99
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Lịch sử lớp 11 - Bài 17
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 100
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 66
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 96
Lịch sử lớp 11 - Bài 23
Đề Xuất
Lịch sử lớp 11 - Bài 18
Lịch sử lớp 11 - Bài 32
Lịch sử lớp 11 - Bài 01
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 82
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 65
Lịch sử lớp 11 - Bài 39
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 89
Lịch sử lớp 11 - Bài 03
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 97
Lịch sử lớp 11 - Bài 23
Lịch sử lớp 11 - Bài 40
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 83
Lịch sử lớp 11 - Bài 34
Lịch sử lớp 11 - Bài 51
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 94
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 98
Lịch sử lớp 11 - Bài 42
Lịch sử lớp 11 - Bài 36
Lịch Sử Lớp 11 - Bài 92
Lịch sử lớp 11 - Bài 11
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters