WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc nghiệm lịch sử - Bài 19
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:10:44 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Từ năm 1951 đến năm 1975, Liên Xô đi đầu thế giới trong các ngành công nghiệp
  A - 
Hóa chất và dầu mỏ
  B - 
Vũ trụ và điện nguyên tử
  C - 
Cơ khí và gang thép
  D - 
Luyện kim và cơ khí
2-
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, ngành kinh tế được Liên Xô chú trọng để đưa đất nước phát triển là:
  A - 
Công nghiệp nhẹ
  B - 
Công nghiệp truyền thống
  C - 
Công - nông -thương nghiệp
  D - 
Công nghiệp nặng
3-
Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào năm:
  A - 
1949
  B - 
1957
  C - 
1960
  D - 
1967
4-
Trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ, năm 1961 Liên Xô đã:
  A - 
Phóng thành công vệ tinh nhân tạo
  B - 
Phóng tàu vũ trụ bay vòng quanh Trái Đất
  C - 
Đưa con người lên mặt trăng
  D - 
Xây dựng trạm vệ tinh ngoài quỹ đạo Trái Đất
5-
Sự kiện mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người là
  A - 
Năm 1949, Liên Xô nghiên cứu và chế tạo thành công động cơ phản lực
  B - 
Năm 1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo
  C - 
Năm 1961, Liên Xô phóng tàu vũ trụ bay vòng quanh Trái Đất
  D - 
Năm 1972, Liên Xô xây dựng trạm vệ tinh ngoài Trái Đất
6-
Điểm khác nhau giữa Liên Xô với các nước đế quốc, trong thời kì từ 1945 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX là:
  A - 
Nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp
  B - 
Đẩy mạnh cải cách dân chủ sau chiến tranh
  C - 
Chế tạo nhiều loại vũ khí và trang bị kĩ thuật quân sự hiện đại
  D - 
Thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới
7-
Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là:
  A - 
Muốn làm bạn với tất cả các nước
  B - 
Chỉ quan hệ với các nước lớn
  C - 
Đấu tranh cho hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới
  D - 
Chỉ giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho các nước xã hội chủ nghĩa.
8-
Trong những năm 1944-1945, khi Hồng quân Liên Xô tiến vào Đông Âu, nhân dân các nước Đông Âu đã:
  A - 
Đứng dậy chống lại Liên Xô
  B - 
Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít
  C - 
Đứng dậy giành chính quyền và thành lập nhà nước dân chủ nhân dân
  D - 
Anh dũng đứng lên chống phát xít, thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc
9-
Đến khoảng những năm 1948-1949, các nước Đông Âu đã:
  A - 
Tiến lên xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa
  B - 
Tiến hành cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản
  C - 
Hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân
  D - 
Tiến lên xây dựng chế độ tư bản chủ nghĩa
10-
Sự thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu đã có ý nghĩa quốc tế to lớn, đó là:
  A - 
Cải thiện một bước đời sống nhân dân Đông Âu
  B - 
Góp phần quyết định trong việc kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai
  C - 
Tạo điều kiện để Đông Âu bước vào xây dựng chế độ chủ nghĩa xã hội
  D - 
Góp phần hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 21
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 19
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 22
Trắc Nghiệm Lịch Sử - Bài 08
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 26
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 16
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 23
Trắc Nghiệm Lịch Sử - Bài 01
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 68
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 25
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 20
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 17
Trắc Nghiệm Lịch Sử - Bài 05
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 30
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 35
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 65
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 31
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 66
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 60
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 67
Đề Xuất
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 46
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 52
Trắc Nghiệm Lịch Sử - Bài 08
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 65
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 39
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 50
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 61
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 13
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 41
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 31
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 66
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 67
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 20
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 48
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 42
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 37
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 27
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 62
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 19
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 28
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters