WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc nghiệm lịch sử - Bài 26
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:10:21 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân Nam Phi là:
  A - 
Chủ nghĩa thực dân cũ
  B - 
Chủ nghĩa thực dân mới
  C - 
Chủ nghĩa A-pát-thai
  D - 
Chủ nghĩa đế quốc
2-
Sự kiện đánh dấu sự chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc dã man, đầy bất công ở Nam Phi là:
  A - 
Tháng 3/ 1990, nước cộng hòa Na-mi-bi-a tuyên bố độc lập
  B - 
Tháng 2/1990, chính quyền Nam Phi đã tuyên bố từ bỏ chính sách phân biệt chủng tộc
  C - 
Tháng 4/1994, Nen-xơn Man-đê-la trở thành Tổng thống đầu tiên của cộng hòa Nam Phi
  D - 
Phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi hoàn toàn thắng lợi.
3-
Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ La-tinh đều là:
  A - 
Thuộc địa của Anh, Pháp
  B - 
Thuộc địa kiểu mới của Mĩ
  C - 
Những nước hoàn toàn độc lập
  D - 
Những nước thực dân kiểu mới
4-
Nước Cộng hòa Cu Ba ra đời vào:
  A - 
Ngày 26/7/1953
  B - 
Ngày 1/1/1959
  C - 
Ngày 23/8/1961
  D - 
Ngày 13/10/1965
5-
Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh diễn ra dưới hình thức:
  A - 
Bãi công của công nhân
  B - 
Đấu tranh chính trị
  C - 
Đấu tranh nghị trường
  D - 
Đấu tranh vũ trang
6-
Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ La-tinh được mệnh danh là "Lục địa bùng cháy" vì:
  A - 
Núi lửa thường xuyên hoạt động
  B - 
Cao trào đấu tranh vũ trang bùng nổ mạnh mẽ
  C - 
Phong trào giải phóng dân tộc nổ ra dưới nhiều hình thức
  D - 
Cách mạng Cu Ba giành được thắng lợi.
7-
Cách mạng Cu Ba thành công đã mở đầu và cổ vũ:
  A - 
Phong trào đấu tranh vũ trang ở Mĩ La- tinh
  B - 
Phong trào đấu tranh chính trị ở Mĩ La-tinh
  C - 
Phong trào đấu tranh nghị trường ở Mĩ La-tinh
  D - 
Tinh thần đấu tranh đòi ruộng đất của nông dân
8-
Vị lãnh tụ đã dẫn dắt cách mạng Cu Ba lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ và từng bước tiến lên CNXH là:
  A - 
Hô-xê-mác-ti
  B - 
Phi-đen Cax-tơ-rô
  C - 
Chê Ghê-va-na
  D - 
A-gien-đê
9-
Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới trong khoảng:
  A - 
5 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai
  B - 
10 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai
  C - 
20 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai
  D - 
30 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai
10-
Nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:
  A - 
Nhờ buôn bán vũ khí trong Chiến tranh thế giới thứ hai
  B - 
Tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhân công dồi dào
  C - 
Nhờ trình độ tập trung sản xuất và tư bản cao
  D - 
Áp dụng các thành tựu cách mạng khoa học- kĩ thuật
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 21
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 19
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 22
Trắc Nghiệm Lịch Sử - Bài 08
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 26
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 16
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 23
Trắc Nghiệm Lịch Sử - Bài 01
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 68
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 25
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 20
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 17
Trắc Nghiệm Lịch Sử - Bài 05
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 30
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 35
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 65
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 31
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 66
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 60
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 67
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Lịch Sử - Bài 03
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 14
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 27
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 52
Trắc Nghiệm Lịch Sử - Bài 04
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 18
Trắc Nghiệm Lịch Sử - Bài 08
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 10
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 56
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 17
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 31
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 21
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 37
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 36
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 38
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 13
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 63
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 41
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 10
Trắc nghiệm lịch sử - Bài 39
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters