WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Lịch Sử 06 - Bài 29
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:49:31 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong cuộc chiến đấu với quân Tần, người Việt đã giết được tên Hiệu úy nào?
  A - 
Tô Định.
  B - 
Đồ Thư.
  C - 
Thoát Hoan.
  D - 
Triệu Đà.
2-
Qua diễn biến của việc Nhà nước Âu Lạc sụp đổ, theo em, Triệu Đà đã có âm mưu gì để cướp Âu Lạc?
  A - 
Không đánh được thì dùng kế (1)
  B - 
Tìm hiểu sức mạnh của nhân dân Âu Lạc (2)
  C - 
Chia rẽ nội bộ của Nhà nước An Dương Vương, sau đó đem quân sang đánh (3)
  D - 
Cả (1), (2), (3) đều đúng
3-
Những hài cốt của người tối cổ đã được tìm thấy ở những nơi nào?
  A - 
Gần Bắc Kinh
  B - 
Đông Phi
  C - 
Bán đảo Gia-va
  D - 
Tất cả đều đúng
4-
Theo các tác giả SGK, Sử cũ gọi chung cư dân thuộc văn hóa Đông Sơn là:
  A - 
Người Lạc Việt.
  B - 
Người Việt.
  C - 
Người Việt Nam.
  D - 
Người Âu Lạc.
5-
Khi sản phẩm xã hội dư thừa, ai là người chiếm đoạt sản phẩm dư thừa đó?
  A - 
Những người trực tiếp làm ra của cải nhiều nhất
  B - 
Tất cả mọi người trong xã hội
  C - 
Những người đứng đầu mỗi gia đình
  D - 
Những người có chức có quyền
6-
Người nguyên thủy thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long dùng nhiều loại đá khác nhau để làm những công cụ gì?
  A - 
Thuổng đá, cối đá
  B - 
Cuốc đá, liềm đá
  C - 
Rìu đá, dao đá
  D - 
Rìu đá, bôn đá, chày đá
7-
Phần lao động nặng nhọc, bắt buộc và không được trả công theo chế độ nhà nước hay lệnh của chúa đất trong xã hội phương Đông cổ đại được gọi là gì?
  A - 
Lao dịch.
  B - 
Hoa lợi.
  C - 
Tô.
  D - 
Thuế.
8-
Ngày 8 - 3 Mậu Tí là ngày kỉ niệm Trần Hưng Đạo đại phá quân Nguyên trên sông Bạch Đằng. Ngày này tương đương với ngày bao nhiêu theo lịch dương?
  A - 
8 - 4 - 1288.
  B - 
9 - 4 - 1288.
  C - 
10 - 4 - 1288.
  D - 
11 - 4 - 1288.
9-
Hãy chỉ ra nguyên nhân thất bại của nhà Thục trước quân Triệu Đà.
  A - 
Mất cảnh giác và không có tinh thần đoàn kết.
  B - 
Mất cảnh giác.
  C - 
Mất hết tướng giỏi.
  D - 
Mất cảnh giác và mất hết tướng giỏi.
10-
Em có nhận xét gì về địa bàn sinh tụ của Người tối cổ trên đất Việt Nam?
  A - 
Chỉ sinh sống ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ.
  B - 
Sinh sống rải rác trên cả nước ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam Việt Nam ngày nay.
  C - 
Chỉ sinh tụ ở miền Trung và miền Nam.
  D - 
Chỉ sinh sống ở miền Trung.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch Sử 06 - Bài 38
Lịch Sử 06 - Bài 37
Lịch Sử 06 - Bài 34
Lịch Sử 06 - Bài 32
Lịch Sử 06 - Bài 35
Lịch Sử 06 - Bài 33
Lịch Sử 06 - Bài 36
Lịch Sử 06 - Bài 30
Lịch Sử 06 - Bài 29
Lịch Sử 06 - Bài 31
Lịch Sử 06 - Bài 24
Lịch Sử 06 - Bài 06
Lịch Sử 06 - Bài 23
Lịch Sử 06 - Bài 28
Lịch Sử 06 - Bài 27
Lịch Sử 06 - Bài 25
Lịch Sử 06 - Bài 01
Lịch Sử 06 - Bài 19
Lịch Sử 06 - Bài 22
Lịch Sử 06 - Bài 02
Đề Xuất
Lịch Sử 06 - Bài 21
Lịch Sử 06 - Bài 11
Lịch Sử 06 - Bài 31
Lịch Sử 06 - Bài 28
Lịch Sử 06 - Bài 04
Lịch Sử 06 - Bài 13
Lịch Sử 06 - Bài 34
Lịch Sử 06 - Bài 27
Lịch Sử 06 - Bài 01
Lịch Sử 06 - Bài 25
Lịch Sử 06 - Bài 10
Lịch Sử 06 - Bài 06
Lịch Sử 06 - Bài 35
Lịch Sử 06 - Bài 29
Lịch Sử 06 - Bài 37
Lịch Sử 06 - Bài 05
Lịch Sử 06 - Bài 33
Lịch Sử 06 - Bài 24
Lịch Sử 06 - Bài 07
Lịch Sử 06 - Bài 20
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters