WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Lịch Sử 06 - Bài 32
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:28:21 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đất đai của cư dân phương Tây cổ đại không thích hợp với loại hình cây trồng nào?
  A - 
Lúa.
  B - 
Cam.
  C - 
Ô liu.
  D - 
Nho.
2-
Những dấu hiệu nào để phân biệt vượn người khác với những loài động vật khác?
  A - 
Có thể đứng thẳng và đi bằng hai chi sau, dùng hai chi trước để cầm nắm, biết sử dụng những hòn đá, cành cây... làm công cụ.
  B - 
Ăn hoa quả.
  C - 
Biết sử dụng công cụ lao động.
  D - 
Biết trồng lúa, chăn nuôi
3-
Thức ăn chính của người tối cổ là gì?
  A - 
Thức ăn chính là rau, bầu, bí và gia cầm
  B - 
Thức ăn chính là rau quả và muông thú
  C - 
Thức ăn chính là rau quả và gia cầm
  D - 
Thức ăn chính là rau quả và súc vật
4-
Việc phát hiện các loại vũ khí ở xã hội nước ta trước khi nhà nước Văn Lang ra đời đã chứng tỏ điều gì?
  A - 
Cư dân Lạc Việt đã biết sử dụng đồ sắt.
  B - 
Cư dân Lạc Việt đã biết sử dụng đồ đồng.
  C - 
Kĩ thuật luyện kim đã khá phát triển.
  D - 
Xã hội thời này đã xảy ra rất nhiều xung đột.
5-
Khi nhà Tần suy yếu, Triệu Đà đã có hành động nào sau đây?
  A - 
Cắt đất và thành lập nước Nam Việt.
  B - 
Liên kết với các thế lực bên ngoài thành lập một quốc gia khác ở Trung Nguyên.
  C - 
Tập hợp lực lượng lật đổ nhà Tần.
  D - 
Lật đổ nhà Tần, khôi phục lại nhà Triệu ở Trung Quốc.
6-
Kết quả lớn nhất của việc sử dụng công cụ bằng kim khí, nhất là đồ sắt là gì?
  A - 
Khai khẩn được đất bỏ hoang
  B - 
Đưa năng suất lao động tăng lên
  C - 
Sản phẩm làm ra không chỉ nuôi sống con người mà còn dư thừa
  D - 
Sản xuất đủ nuôi sống cộng đồng
7-
Khi nông ngiệp giữ vai trò chủ đạo thì:
  A - 
Nam - nữ bình đẳng
  B - 
Chế độ mẫu hệ chuyển dần sang chế độ phụ hệ
  C - 
Chế độ mẫu hệ tan rã
  D - 
Chế độ mẫu hệ xuất hiện
8-
Thời cổ đại, các dân tộc phương Đông đã đạt được những thành tựu văn hóa gì?
  A - 
Thiên văn học, sáng tạo ra lịch, làm đồng hồ đo thời gian
  B - 
Những công trình kiến trúc vĩ đại
  C - 
Sáng tạo ra chữ tượng hình, chữ số, những tri thức toán học
  D - 
Tất cả đều đúng
9-
Tầng lớp quý tộc trong xã hội phương Đông cổ đại phụ trách những công việc gì?
  A - 
Thu thuế. (1)
  B - 
Xây dựng cung điện, đền tháp. (2)
  C - 
Chỉ huy quân đội. (3)
  D - 
Tất cả (1), (2) và (3).
10-
Trong xã hội Hi Lạp và Rô-ma cổ đại, chủ nô chỉ phải làm những việc gì?
  A - 
Chính trị và kinh tế.
  B - 
Kinh tế và tôn giáo.
  C - 
Chính trị hoặc hoạt động văn hóa.
  D - 
Ngoại giao và kinh tế.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch Sử 06 - Bài 38
Lịch Sử 06 - Bài 37
Lịch Sử 06 - Bài 34
Lịch Sử 06 - Bài 32
Lịch Sử 06 - Bài 35
Lịch Sử 06 - Bài 33
Lịch Sử 06 - Bài 36
Lịch Sử 06 - Bài 30
Lịch Sử 06 - Bài 29
Lịch Sử 06 - Bài 31
Lịch Sử 06 - Bài 24
Lịch Sử 06 - Bài 06
Lịch Sử 06 - Bài 23
Lịch Sử 06 - Bài 28
Lịch Sử 06 - Bài 27
Lịch Sử 06 - Bài 25
Lịch Sử 06 - Bài 01
Lịch Sử 06 - Bài 19
Lịch Sử 06 - Bài 02
Lịch Sử 06 - Bài 22
Đề Xuất
Lịch Sử 06 - Bài 11
Lịch Sử 06 - Bài 30
Lịch Sử 06 - Bài 06
Lịch Sử 06 - Bài 04
Lịch Sử 06 - Bài 35
Lịch Sử 06 - Bài 13
Lịch Sử 06 - Bài 29
Lịch Sử 06 - Bài 32
Lịch Sử 06 - Bài 18
Lịch Sử 06 - Bài 31
Lịch Sử 06 - Bài 09
Lịch Sử 06 - Bài 21
Lịch Sử 06 - Bài 23
Lịch Sử 06 - Bài 20
Lịch Sử 06 - Bài 37
Lịch Sử 06 - Bài 01
Lịch Sử 06 - Bài 08
Lịch Sử 06 - Bài 36
Lịch Sử 06 - Bài 38
Lịch Sử 06 - Bài 28
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters