WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:01:02 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Mĩ đã tranh giành thuộc địa, can thiệp ở các khu vực Trung, Nam Mĩ với quốc gia nào?
  A - 
Pháp.
  B - 
Anh.
  C - 
Tây Ban Nha.
  D - 
Bồ Đào Nha.
2-
Lấy ngày 1-5 hằng năm là ngày đoàn kết và biểu dương lực lượng của giai cấp vô sản thế giới là nghị quyết của:
  A - 
Đại hội thành lập Quốc tế thứ ba
  B - 
Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai
  C - 
Đại hội thành lập Quốc tế thứ nhất
  D - 
Hội nghị lần thứ nhất của Quốc tế thứ hai
3-
Từ năm 1868 đến năm 1869, công nhân ở nước nào đã liên tục đứng lên bãi công?
  A - 
Bỉ.
  B - 
Anh.
  C - 
Hà Lan.
  D - 
Pháp.
4-
So với giai cấp phong kiến, giai cấp tư sản mới ra đời có điểm gì nổi bật?
  A - 
Chỉ có số lượng đông đảo.
  B - 
Yếu cả về tiềm lực kinh tế và chính trị.
  C - 
Chỉ có tiềm lực kinh tế chứ không có tiềm lực chính trị.
  D - 
Không có tiềm lực kinh tế.
5-
Danh họa nổi tiếng nhất của Pháp trong giai đoạn cuối thế kỉ XVIII - XIX là:
  A - 
Đa-vít.
  B - 
Đơ-la-croa
  C - 
Gôi-a.
  D - 
Cuốc-bê.
6-
Cơ quan cao nhất của Công xã Pa-ri là:
  A - 
Quốc hội
  B - 
Hội đồng nhà nước
  C - 
Hội đồng công xã
  D - 
Chính phủ
7-
Đâu là hoạt động của Quốc tế thứ nhất trong thời gian tồn tại?
  A - 
Truyền bá đường lối của Tuyên ngôn của Đảng cộng sản.
  B - 
Kêu gọi tinh thần hợp tác trong đấu tranh của giai cấp vô sản thế giới, thương thuyết với tư sản về một số quyền lợi cho công nhân.
  C - 
Truyền bá học thuyết Mác, thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế.
  D - 
Thúc đẩy quá trình thành lập các Đảng cộng sản ở các nước Âu-Mĩ.
8-
Vì sao nước Anh là nước đầu tiên trên thế giới tiến hành cách mạng công nghiệp?
  A - 
Nước Anh nổ ra cuộc cách mạng tư sản đầu tiên
  B - 
Nước Anh thu được nhiều lợi nhuận trong cuộc phát kiến địa lý
  C - 
Nước Anh có điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất
  D - 
Tất cả các lí do trên
9-
Đâu là nhận định đúng nhất về đặc điểm của giai cấp tư sản Pháp trước cách mạng?
  A - 
Có cả quyền lực kinh tế và chính trị.
  B - 
Có thế lực kinh tế song không có quyền lực chính trị.
  C - 
Có quyền lực chính trị nhưng không có thế lực về kinh tế.
  D - 
Yếu cả về thế lực kinh tế và chính trị.
10-
Đế quốc nào tranh giành Phi-lip-pin với Tây Ban Nha?
  A - 
  B - 
Pháp
  C - 
Anh
  D - 
Bồ Đào Nha
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 16
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 09
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 08
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 15
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters