WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 03
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:39:41 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong các nội dung mà Cương lĩnh của Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga đưa ra, nội dung nào mang quyền lợi cho nông dân?
  A - 
Làm cách mạng xã hội chủ nghĩa
  B - 
Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân
  C - 
Thi hành những cải cách dân chủ
  D - 
Đánh đổ chính quyền tư sản, thành lập chính quyền vô sản
2-
Bước sang giai đoạn thứ hai của thế chiến thứ nhất, chiến sự chủ yếu diễn ra ở đâu?
  A - 
Vùng Viễn Đông của Nga.
  B - 
Mặt trận Tây Âu.
  C - 
Vùng Nam Âu.
  D - 
Mặt trận Đông Âu.
3-
Cuộc khởi nghĩa Xi-pay duy trì trong bao lâu:
  A - 
1 năm
  B - 
2 năm
  C - 
3 năm
  D - 
4 năm
4-
Khi giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời và lớn lên, bị chèn ép bởi thế lực nào?
  A - 
Bọn quý tộc mới và triều đình phong kiến Mãn Thanh.
  B - 
Bọn thực dân và triều đình phong kiến Mãn Thanh.
  C - 
Bọn thực dân xâm lược vào Trung Quốc.
  D - 
Chế độ phong kiến Mãn Thanh.
5-
Đâu là thứ tự đúng về thời gian diễn ra các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại?
  A - 
Hà Lan, Mĩ, Anh, Pháp.
  B - 
Anh, Pháp, Mĩ, Hà Lan.
  C - 
Hà Lan, Anh, Mĩ, Pháp.
  D - 
Anh, Hà Lan, Mĩ, Pháp.
6-
Tình hình nước Pháp vào năm 1793 có gì nổi bật?
  A - 
Anh và các nước phong kiến châu Âu tấn công nước Pháp, nội phản ngóc đầu dậy ở vùng Văng-đê và miền Tây Bắc. (1)
  B - 
Nạn đầu cơ tích trữ hoành hành, giá cả tăng vọt. (2)
  C - 
Đời sống nhân dân vô cùng khốn khổ. (3)
  D - 
Tất cả (1), (2) và (3).
7-
Gô-gôn và Lép Tôn-xtôi là người nước nào?
  A - 
Thổ Nhĩ Kì.
  B - 
Áo.
  C - 
Hà Lan.
  D - 
Nga.
8-
Lực lượng chủ yếu tham gia cuộc khởi nghĩa Xi-pay là những tầng lớp nào?
  A - 
Binh lính, nông dân, thợ thủ công
  B - 
Binh lính Ấn Độ trong quân đội Anh
  C - 
Binh lính, nông dân, công nhân
  D - 
Binh lính, công nhân, tư sản Ấn Độ
9-
Đồi Mông-mác ở vị trí nào so với Pa-ri?
  A - 
Phía Đông.
  B - 
Phía Tây.
  C - 
Phía Nam.
  D - 
Phía Bắc.
10-
Hầu hết các phát minh trên các lĩnh vực kĩ thuật, khoa học tự nhiên, văn học - nghệ thuật những năm cuối thế kỉ XVIII - XIX là ở châu lục nào?
  A - 
Châu Á.
  B - 
Châu Mĩ.
  C - 
Châu Âu.
  D - 
Châu Úc.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 16
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 15
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 04
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 05
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 08
Lịch sử 08 - Bài 09
Lịch sử 08 - Bài 19
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters