WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:33:19 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong cuộc cải cách giáo dục, nội dung nào được tăng cường trong chương trình giảng dạy ở Nhật Bản?
  A - 
Nội dung về khoa học kĩ thuật
  B - 
Nội dung về công nghiệp hóa và hiện đại hóa
  C - 
Nội dung về pháp luật
  D - 
Nội dung về giáo lý của các tôn giáo
2-
Năm 1916, kết quả Đức tấn công vào Pháp như thế nào?
  A - 
Thua tại phòng tuyến Véc-đoong
  B - 
Chiếm được thủ đô Pari.
  C - 
Cầm cự dai dẳng ở Pari
  D - 
Chiếm được pháo đài Véc-đoong
3-
Hai mươi năm sau khi thành lập Đảng Quốc Đại phân hóa như thế nào?
  A - 
Một bộ phận chống lại mọi hình thức đấu tranh bạo lực
  B - 
Một bộ phận cũng đấu tranh chống thực dân Anh nhưng không triệt để
  C - 
Một bộ phận muốn dựa vào Anh đem lại tiến bộ văn minh cho Ấn Độ
  D - 
Một bộ phận theo đường lối cấp tiến, chống lại phái ôn hòa đòi lật đổ ách thống trị của thực dân Anh
4-
Khi quân đội Đức tiến sâu vào nước Pháp bao vây Pa-ri, chính phủ lâm thời tư sản ra lệnh cho nhân dân làm gì?
  A - 
Hãy cứu nguy cho Tổ quốc
  B - 
Giải tán lực lượng vũ trang
  C - 
Kiên quyết đứng lên chống Đức đến cùng
  D - 
Chấm dứt phòng thủ đất nước
5-
Cho đến năm 1913, sản lượng gang, thép của Đức gấp mấy lần của Anh?
  A - 
2
  B - 
3
  C - 
4
  D - 
5
6-
Trong sơ đồ bộ máy, ngoài Hội đồng Công xã, Công xã Pa-ri còn có thêm mấy ủy ban?
  A - 
6
  B - 
7
  C - 
8
  D - 
9
7-
Tuy mất vai trò bá chủ trong công nghiệp nhưng Anh vẫn là nước dẫn đầu thế giới về:
  A - 
Nông nghiệp
  B - 
Xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa
  C - 
Công nghiệp
  D - 
Đầu tư thuộc địa
8-
Lợi dụng cơ hội nào các nước phương Tây đua tranh xâm lược Ấn Độ?
  A - 
Kinh tế và văn hóa Ấn Độ bị suy thoái
  B - 
Phong trào nông dân chống chế độ phong kiến Ấn Độ làm cho Ấn Độ suy yếu
  C - 
Cuộc tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nước làm cho Ấn Độ suy yếu
  D - 
Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với đông đảo nông dân Ấn Độ
9-
Trong chính phủ mới của Minh Trị tầng lớp nào giữ vai trò quan trọng?
  A - 
Quý tộc phong kiến
  B - 
Địa chủ
  C - 
Quý tộc tư sản hóa
  D - 
Tư sản.
10-
Ai là người khởi xướng cuộc vận động Duy Tân ở Trung Quốc năm 1898?
  A - 
Vua Quang Tự
  B - 
Tôn Trung Sơn
  C - 
Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu
  D - 
Từ Hi Thái Hậu
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 16
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 09
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters