Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 07
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:25:50 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đảng xã hội dân chủ Nhật Bản thành lập năm nào? do ai lãnh đạo?
  A - 
1905 - Ca-li-man-tan
  B - 
1901 - Ca-tai-a-ma Xen
  C - 
1905 - Ca-tai-a-ma Xen
  D - 
1901 - Ca-li-man-tan
2-
Hình thức đấu tranh của phong trào này là mít-tinh biểu tình đưa kiến nghị (có hàng triệu chữ kí) đến Quốc hội đòi quyền phổ thông bầu cử, tăng lương, giảm giờ làm cho người lao động. Phong trào cuối cùng bị dập tắt, nhưng đã tỏ rõ tính chất quần chúng rộng lớn, tính tổ chức và mục tiêu chính trị rõ nét. Đó là đặc điểm của phong trào nào?
  A - 
Khởi nghĩa Li-ông (Pháp) năm 1831
  B - 
Khởi nghĩa Li-ông (Pháp) năm 1834
  C - 
Khởi nghĩa công nhân dệt của Sơ-lê-din (Đức) 1844
  D - 
Phong trào Hiến chương của Anh năm 1836 đến 1846
3-
Thuyết tiến hóa và di truyền được ban bố vào năm nào?
  A - 
1867.
  B - 
1859.
  C - 
1858.
  D - 
1849.
4-
Tại sao Mác lại bị chính quyền trục xuất khỏi Đức?
  A - 
Vì đã cộng tác với các báo có khuynh hướng cách mạng.
  B - 
Vì đã tham gia phong trào đấu tranh của công nhân Đức.
  C - 
Vì dám đệ đơn tố cáo tội ác của giai cấp tư sản lên chính quyền.
  D - 
Vì dám liên hệ với công nhân ở Anh, Đức chuẩn bị làm cách mạng vô sản.
5-
Tháng 4 - 1792 đã ghi nhận sự kiện nào trong tiến trình của cách mạng tư sản Pháp?
  A - 
Quốc hội tuyên bố "Tổ quốc lâm nguy".
  B - 
Vua Lu-i XVI bị xử tử.
  C - 
Chế độ quân chủ lập hiến được xác lập ở Pháp.
  D - 
Liên minh Áo, Phổ cùng phản động trong nước chống lại cách mạng.
6-
Các đại biểu trúng cử Hội đồng Công xã chủ yếu là các tầng lớp nào?
  A - 
Công nhân và trí thức.
  B - 
Nông dân và trí thức.
  C - 
Công nhân và nông dân.
  D - 
Thương nhân và công nhân.
7-
Kết quả của cuộc cách mạng Nga năm 1905 - 1907 là:
  A - 
Giành thắng lợi ở một số địa phương.
  B - 
Giành thắng lợi vang dội.
  C - 
Nga hoàng nhượng bộ một phần yêu sách của quần chúng.
  D - 
Thất bại.
8-
Phương pháp sản xuất nhôm nhanh, rẻ được ra đời vào thời gian nào?
  A - 
Cuối thế kỉ XVIII.
  B - 
Giữa thế kỉ XIX.
  C - 
Cuối thế kỉ XIX.
  D - 
Đầu thế kỉ XIX.
9-
Trong các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại, cuộc cách mạng nước nào có ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử châu Âu?
  A - 
Pháp.
  B - 
Hà Lan.
  C - 
Mĩ.
  D - 
Anh.
10-
Cho đến giữa thế kỉ XIX, nước nào có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới sau nước Anh?
  A - 
Pháp.
  B - 
Tây Ban Nha.
  C - 
Hoa Kì.
  D - 
Hà Lan.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 01
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 09
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 15
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 05
Lịch sử 08 - Bài 12
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters