WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 08
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:09:51 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đâu là khoảng thời gian tồn tại của Chế độ quân chủ lập hiến trong cách mạng Pháp?
  A - 
Từ 4 - 7 - 1789 đến 10 - 8 - 1792.
  B - 
Từ 4 - 7 - 1789 đến 10 - 8 - 1793.
  C - 
Từ 14 - 7 - 1789 đến 10 - 8 - 1792.
  D - 
Từ 14 - 7 - 1789 đến 2 - 6 - 1793.
2-
Nguyên nhân cơ bản nào khiến phong trào cách mạng của nhân dân Ấn Độ bị thất bại?
  A - 
Chưa có sự lãnh đạo đúng đắn của một Đảng.
  B - 
Tương quan lực lượng quá chênh lệc và sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Quốc Đại.
  C - 
Sự chia rẽ trong nội bộ những người lãnh đạo Đảng Quốc Đại.
  D - 
Phong trào cách mạng chưa thực sự thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia.
3-
Thực dân Anh đã thi hành chính sách nhượng bộ tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến Ấn Độ nhằm:
  A - 
Biến họ thành tay sai đắc lực cho mình
  B - 
Cấu kết với họ để đàn áp nhân dân Ấn Độ
  C - 
Xoa dịu tinh thần dấu tranh của họ
  D - 
Làm chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của mình
4-
Công ty thương mại nổi tiếng nhất ở Anh thế kỉ XVII là:
  A - 
Công ty đóng tàu Đông Ấn.
  B - 
Công ty dệt len Anh Ấn Độ.
  C - 
Công ty gang thép Ấn Độ.
  D - 
Công ty Đông Ấn Độ.
5-
Mục tiêu đấu tranh của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn ở Trung Quốc là gì?
  A - 
Chống sự xâm lược của các nước đế quốc.
  B - 
Chống Từ Hi Thái Hậu.
  C - 
Chống triều đình phong kiến Mãn Thanh.
  D - 
Chống lại các thế lực phong kiến cát cứ ở Trung Quốc.
6-
Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, nông dân Pháp bị phụ thuộc vào tầng lớp nào?
  A - 
Quý tộc mới và giai cấp tư sản
  B - 
Các thương nhân châu Âu và quý tộc trong nước
  C - 
Các nhà buôn nông sản và bọn chủ nợ
  D - 
Địa chủ phong kiến
7-
Cuộc khởi nghĩa Xi-pay đã thu hút bao nhiêu binh lính tham gia?
  A - 
40.000 lính.
  B - 
50.000 lính.
  C - 
60.000 lính.
  D - 
70.000 lính.
8-
Quân Anh - Pháp bắt đầu phản công phe Liên minh vào thời gian nào?
  A - 
Tháng 10 - 1918.
  B - 
Tháng 9 - 1918.
  C - 
Tháng 8 - 1918.
  D - 
Tháng 7 - 1918.
9-
Ngày 9 - 11 - 1918 ở Đức xảy ra sự kiện gì?
  A - 
Chủ nghĩa phát xít được thiết lập.
  B - 
Chế độ cộng hòa được thiết lập.
  C - 
Chính phủ Đức kí hiệp ước đầu hàng.
  D - 
Đảng cộng sản Đức được thành lập.
10-
Đâu là nguyên nhân thất bại của cuộc Duy Tân Mậu Tuất?
  A - 
Sự phản kháng mạnh mẽ của quần chúng nhân dân.
  B - 
Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu bị quan lại triều đình mua chuộc.
  C - 
Không có tinh thần đấu tranh triệt để.
  D - 
Lực lượng quá yếu và vấp phải sự chống đối mạnh mẽ của phái thủ cựu Mãn triều.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 16
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 08
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 04
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 09
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters