Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 09
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:03:52 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cách mạng công nghiệp đã:
  A - 
Chuyển từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.
  B - 
Chuyển từ sản xuất thủ công nghiệp sang sản xuất nông nghiệp.
  C - 
Chuyển từ sản xuất thủ công nghiệp sang buôn bán
  D - 
Chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang sản xuất công nghiệp.
2-
Lực lượng nào tham gia trong phong trào cách mạng 1905-1907 ở Nga?
  A - 
Công nhân, nông dân, tư sản
  B - 
Công nhân, nông dân, tiểu tư sản
  C - 
Công nhân, nông dân
  D - 
Công nhân, nông dân, binh lính
3-
Trước khi bị Mĩ thôn tính, nhân dân Phi-lip-pin phải tiến hành cuộc đấu tranh chống lại nước nào?
  A - 
Tây Ban Nha.
  B - 
Bồ Đào Nha.
  C - 
Pháp.
  D - 
Hà Lan.
4-
Nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
  A - 
Áo - Hung đánh chiếm Xéc-bi.
  B - 
Sự phát triển không đồng đều giữa các nước đế quốc.
  C - 
Sự ra đời hai khối quân sự kình địch nhau.
  D - 
Thái tử Áo - Hung bị ám sát.
5-
Các nước phương Tây xâm chiếm Đông Nam Á ngoài lí do giàu tài nguyên và có vị trí chiến lược, thì còn nguyên nhân nào quan trọng hơn?
  A - 
Có nhiều mỏ vàng bạc
  B - 
Chế độ phong kiến đang khủng hoảng
  C - 
Có nhiều dầu mỏ và than
  D - 
Nền kinh tế phát triển
6-
Vì sao phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX vẫn tiếp tục phát triển?
  A - 
Ý thức giác ngộ của công nhân ngày càng cao
  B - 
Mẫu thuẫn giữa tư sản và vô sản ngày càng sâu sắc.
  C - 
Chủ nghĩa Mác đã được truyền bá sau rộng trong phong trào công nhân
  D - 
Tất cả đều đúng
7-
Chính sách đầu tư tư bản ra nước ngoài của Pháp có gì khác so với Anh?
  A - 
Pháp cho các thuộc địa vay, Anh đầu tư vào tất cả các thuộc địa
  B - 
Pháp cho các nước ngèo vay, Anh chủ yếu đầu tư vào các thuộc địa ở Bắc Mĩ
  C - 
Pháp cho các nước giàu vay, Anh chủ yếu đầu tư vào thuộc địa
  D - 
Pháp cho vay lãi để thu lợi nhuận, Anh đầu tư khai thác ở thuộc địa
8-
Trận chiến đấu cuối cùng của các chiến sĩ Công xã Pa-ri diễn ra ở đâu?
  A - 
Nghĩa địa Cha La-se-dơ
  B - 
Đồi Mông-mác
  C - 
Véc-xai
  D - 
Pa-ri
9-
Hãy chỉ ra những hạn chế của cuộc Cách mạng Tân Hợi.
  A - 
Không thủ tiêu thực sự giai cấp địa chủ phong kiến. (1)
  B - 
Không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. (2)
  C - 
Không nêu đến vấn đề chống các nước đế quốc xâm lược. (3)
  D - 
Tất cả (1), (2) và (3).
10-
Cuộc khởi nghĩa của Pu-côm-bô ở Cam-pu-chia diễn ra vào thời gian nào?
  A - 
1867 - 1868.
  B - 
1864 - 1865.
  C - 
1863 - 1864.
  D - 
1866 - 1867.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 01
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 15
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 04
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 09
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters