WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 11
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:42:21 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chiến tranh Nga - Nhật diễn ra vào thời gian nào?
  A - 
1904-1906
  B - 
1903-1905
  C - 
1905-1906
  D - 
1904-1905
2-
Vào năm 1901, đã diễn ra cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân Lào chống lại thực dân Pháp?
  A - 
Cuộc khởi nghĩa do A-cha Xoa lãnh đạo.
  B - 
Cuộc khởi nghĩa do Pu-côm-bô lãnh đạo.
  C - 
Cuộc khởi nghĩa do Com-ma-đam lãnh đạo.
  D - 
Cuộc khởi nghĩa do Pha-ca-đuốc lãnh đạo.
3-
Tại sao sau cuộc chiến tranh Trung - Nhật, kinh tế Nhật Bản lại có điều kiện phát triển mạnh mẽ?
  A - 
Tiền bồi thường và của cải cướp được ở Triều Tiên và Trung Quốc.
  B - 
Nhật Bản được quyền khai thác tài nguyên và tự do buôn bán trên toàn lãnh thổ Trung Quốc.
  C - 
Trung Quốc trở thành thuộc địa của Nhật.
  D - 
Trung Quốc đồng ý nhường cho Nhật vùng Đông Bắc và Hoa Nam giàu có.
4-
Vào giai đoạn cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX, loại nguyên liệu chủ yếu được dùng để chế tạo máy móc là:
  A - 
Nhôm.
  B - 
Thép.
  C - 
Sắt.
  D - 
Đồng.
5-
Tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước là phát minh của ai? Vào năm nào?
  A - 
Phơn-tơn - 1870
  B - 
Xti-phen-xơn - 1807
  C - 
Xti-phen-xơn - 1870
  D - 
Phơn-tơn - 1807
6-
Đâu là năm sinh và năm mất của Ô-li-vơ Crôm-oen?
  A - 
1598 - 1657.
  B - 
1598 - 1659.
  C - 
1599 - 1658.
  D - 
1589 - 1668.
7-
Trong các chính sách sau, chính sách nào không phải là việc làm của Công xã Pa-ri?
  A - 
Giao cho công nhân quản lí những xí nghiệp của bọn chủ bỏ trốn.
  B - 
Hoãn tiền thuê nhà, hoãn trả nợ.
  C - 
Quy định giá bán bánh mì.
  D - 
Ban hành chính sách cải cách ruộng đất cho nông dân.
8-
Khối Hiệp ước ra đời vào thời gian nào? gồm những nước nào?
  A - 
1902 - Anh, Pháp, Nhật
  B - 
1904 - Anh, Pháp, Mĩ
  C - 
1907 - Anh, Pháp, Nga
  D - 
1890 - Pháp, Nga, Mĩ
9-
Phong trào công nhân Nhật Bản phát triển mạnh mẽ là nhờ tác động của:
  A - 
Phong trào Đông Du của Việt Nam.
  B - 
Phong trào Thái Bình Thiên Quốc của Trung Quốc.
  C - 
Cách mạng Nga năm 1905.
  D - 
Cuộc Duy Tân Mậu Tuất của Trung Quốc.
10-
Ấn Độ là thuộc địa của:
  A - 
Tây Ban Nha
  B - 
Pháp
  C - 
Anh
  D - 
Hà Lan
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 16
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 04
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 15
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 09
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters