WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 190
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:49:08 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Chữ D
  B - 
Chữ Q
  C - 
Chữ G
  D - 
Chữ J
2-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Chữ E
  B - 
Chữ X
  C - 
Chữ U
  D - 
Chữ O
  E - 
Chữ L
3-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 4
  B - 
Số 5
  C - 
Số 6
  D - 
Số 7
  E - 
Số 8
  F - 
Số 9
4-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Chữ J
  B - 
Chữ R
  C - 
Chữ E
  D - 
Chữ I
  E - 
Chữ Q
  F - 
Chữ P
5-
Cho hình:

Hình nào thay thế cho hình còn thiếu?:


  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
6-
Chữ cái nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Chữ A
  B - 
Chữ T
  C - 
Chữ Y
  D - 
Chữ K
7-
Trong lễ Noel năm nay, gia đình anh Thanh có một cuộc sum họp. Những người có mặt gồm: một ông, một bà, hai bố, hai mẹ, một bố vợ, một mẹ vợ, một con dâu, bốn con ruột, ba cháu, một anh trai, hai em gái, hai con trai và hai con gái. Số lượng ít nhất mà các cá thể đã có mặt là bao nhiêu?
  A - 
7 người
  B - 
12 người
  C - 
17 người
  D - 
20 người
  E - 
24 người
  F - 
28 người
8-
Số nào sẽ thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 8
  B - 
Số 9
  C - 
Số 10
  D - 
Số 11
9-
Trong 9 hình sau, hãy tìm ra 3 hình không cùng nhóm với các hình còn lại?:

  A - 
Hình 1, hình 6 và hình 7
  B - 
Hình 3, hình 5 và hình 7
  C - 
Hình 3, hình 8 và hình 9
  D - 
Hình 1, hình 4 và hình 5
10-
Chữ cái nào sẽ hoàn tất câu đố này?:

  A - 
Chữ Q
  B - 
Chữ A
  C - 
Chữ K
  D - 
Chữ R
  E - 
Chữ U
  F - 
Chữ O
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 251
Trắc Nghiệm IQ - 69
Trắc Nghiệm IQ - 184
Number Puzzles - Test 02
Trắc Nghiệm IQ - 38
Number Puzzles - Test 04
Trắc Nghiệm IQ - 183
Trắc Nghiệm IQ - 214
Trắc Nghiệm IQ - 117
Trắc Nghiệm IQ - 146
Trắc Nghiệm IQ - 273
Trắc Nghiệm IQ - 52
Trắc Nghiệm IQ - 275
Trắc Nghiệm IQ - 170
Trắc Nghiệm IQ - 235
Trắc Nghiệm IQ - 121
Trắc Nghiệm IQ - 158
Trắc Nghiệm IQ - 93
Trắc Nghiệm IQ - 39
Trắc Nghiệm IQ - 79
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters