WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 12
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 00:08:15 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cách mạng công nghiệp Pháp bắt đầu từ ngành công nghiệp nào?
  A - 
Công nghiệp hóa chất
  B - 
Công nghiệp nhẹ
  C - 
Công nghiệp luyện kim
  D - 
Công nghiệp cơ khí
2-
Yếu tố nào thúc đẩy kinh tế nông nghiệp Mĩ phát triển?
  A - 
Điều kiện tự nhiên thuận lợi.
  B - 
Chính sách của chính phủ Mĩ coi nông nghiệp là hàng đầu.
  C - 
Điều kiện tự nhiên thuận lợi và phương thức canh tác hiện đại.
  D - 
Tận dụng được thành tựu của khoa học kĩ thuật.
3-
Viên Thế Khải thực chất là đại diện cho thế lực nào?
  A - 
Phong kiến Mãn Thanh.
  B - 
Quý tộc tư sản hóa.
  C - 
Tư sản.
  D - 
Đế quốc.
4-
Các cuộc cách mạng tư sản nào thời cận đại có hình thức là cuộc cải cách?
  A - 
I-ta-li-a và Nhật Bản.
  B - 
Nga và Nhật Bản.
  C - 
Mĩ và Hà Lan.
  D - 
Anh và Pháp.
5-
Trong Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga, phái đa số theo Lê-nin được gọi là gì?
  A - 
Lê-nin-nít
  B - 
Bôn-sê-vích
  C - 
Men-sê-vich
  D - 
Những người Nga tích cực
6-
Lực lượng chính trong cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ trong những năm 1875 - 1885 là:
  A - 
Công nhân và binh lính.
  B - 
Công nhân và tiểu tư sản.
  C - 
Công nhân và nông dân.
  D - 
Nông dân và binh lính.
7-
Bị tụt xuống thứ tư về công nghiệp, để tiếp tục phát triển, Pháp đã làm gì?
  A - 
Thành lập các công ty độc quyền
  B - 
Phát triển một số ngành công nghiệp mới, đầu tư ra nước ngoài với hình thức cho vay lấy lãi
  C - 
Đầu tư vào các thuộc địa
  D - 
Đầu tư khai thác các thuộc địa để sử dụng nguồn nhân công rẻ mạt
8-
Việc đẩy mạnh hoạt động xâm lược các nước phương Đông của chủ nghĩa tư bản bắt nguồn từ nhu cầu chủ yếu nào?
  A - 
Hương liệu và gia vị.
  B - 
Nguồn vàng bạc và châu báu.
  C - 
Nhân công.
  D - 
Thị trường.
9-
Nước nào giành được nhiều quyền lợi nhất từ Chiến tranh thế giới thứ nhất?
  A - 
Pháp.
  B - 
Nga.
  C - 
Anh.
  D - 
Mĩ.
10-
Trong xã hội Anh trước cách mạng tồn tại những mâu thuẫn nào?
  A - 
Công nhân với chủ tư bản. Tư sản với quý tộc mới.
  B - 
Tư sản, quý tộc mới và chế độ quân chủ chuyên chế.
  C - 
Tư sản, quý tộc mới và chế độ quân chủ chuyên chế; nông dân với địa chủ và quý tộc.
  D - 
Nông dân với chế độ phong kiến.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 16
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 04
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 09
Lịch sử 08 - Bài 14
Lịch sử 08 - Bài 05
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 08
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 24
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters