WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 13
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 22:37:04 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đâu là tên viết tắt của Đảng Quốc Đại?
  A - 
Đảng nhân dân Ấn Độ.
  B - 
Đảng Quốc dân.
  C - 
Đảng Quốc dân Ấn Độ.
  D - 
Đảng Quốc dân Đại hội.
2-
Đối với quân đội và cảnh sát cũ, Công xã Pa-ri có chính sách gì?
  A - 
Tổ chức giáo dục thuyết phục để họ ngả dần về phía cách mạng.
  B - 
Duy trì, phát triển và tăng cường huấn luyện.
  C - 
Giải tán, thành lập lực lượng vũ trang và an ninh nhân dân.
  D - 
Duy trì và thành lập thêm lực lượng vũ trang, an ninh nhân dân.
3-
Từ năm 1894 - 1895 đã diễn ra sự kiện lịch sử nào của Trung Quốc?
  A - 
Chiến tranh Trung - Nga.
  B - 
Chiến tranh Trung - Nhật.
  C - 
Cách mạng Tân Hợi.
  D - 
Chiến tranh thuốc phiện.
4-
Đâu là biểu hiện của sự phát triển kinh tế công, thương nghiệp ở Pháp những năm trước cách mạng?
  A - 
Máy móc được sử dụng nhiều trong sản xuất. (1)
  B - 
Nhiều trung tâm dệt, luyện kim ra đời. (2)
  C - 
Các hải cảng lớn hoạt động buôn bán, giao thương tấp nập. (3)
  D - 
Tất cả (1), (2) và (3).
5-
Vì sao ngay từ lúc mới ra đời, giai cấp công nhân đã đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản?
  A - 
Công nhân bị bóc lột ngày càng nặng nề do lệ thuộc vào máy móc
  B - 
Công nhân phải làm việc nhiều giờ nặng nhọc
  C - 
Tiền lương thấp, điều kiện lao động ăn ở thấp kém
  D - 
Tất cả đều đúng
6-
En-ghen và Mác gặp nhau vào năm nào và ở đâu?
  A - 
Năm 1842. Anh.
  B - 
Năm 1843. Đức.
  C - 
Năm 1848. Mĩ.
  D - 
Năm 1844. Pháp
7-
Lào trở thành thuộc địa của Pháp vào năm nào?
  A - 
1890
  B - 
1893
  C - 
1885
  D - 
1883.
8-
Nền Cộng hòa đầu tiên của Pháp được thành lập vào thời gian nào?
  A - 
Ngày 21 - 1 - 1793.
  B - 
Ngày 21 - 1 - 1792.
  C - 
Ngày 21 - 9 - 1792.
  D - 
Ngày 12 - 9 - 1793.
9-
Vị trí của Đông Nam Á nối liền:
  A - 
Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
  B - 
Thái Bình Dương với Bắc Băng Dương.
  C - 
Thái Bình Dương và Địa Trung Hải.
  D - 
Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
10-
Các công ty độc quyền ở Pháp ra đời trong điều kiện kinh tế như thế nào?
  A - 
Một số ngành công nghiệp được phát triển như đường sắt, khai mỏ, luyện kim, thương mại. (1)
  B - 
Một số ngành công nghiệp mới ra đời và tăng trưởng nhanh. (2)
  C - 
Nông nghiệp vẫn trong tình trạng sản xuất nhỏ, khó khăn trong áp dụng máy móc và kĩ thuật canh tác mới. (3)
  D - 
Tất cả (1), (2) và (3).
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 16
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 15
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 05
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 14
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters