Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Lịch sử 08 - Bài 14
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:24:03 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Theo hòa ước được kí giữa Chính phủ Véc-xai và Đức, quân Chi-e thu được quyền lợi gì?
  A - 
Đức thả 10 vạn tù binh Pháp.
  B - 
Đức nhường cho Pháp một số vùng biên giới hai nước để làm căn cứ.
  C - 
Đức kêu gọi các nước châu Âu ủng hộ Chính phủ Véc-xai chống Công xã.
  D - 
Đức cung cấp cho Pháp một khối lượng lớn vũ khí.
2-
Viên Thế Khải thay Tôn Trung Sơn làm Tổng thống của Trung Hoa dân quốc vào thời gian nào?
  A - 
Tháng 4 - 1913.
  B - 
Tháng 2 - 1912.
  C - 
Tháng 3 - 1912.
  D - 
Tháng 5 - 1913.
3-
Trong thời gian nào, tỉ trọng công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân ở Nhật Bản tăng từ 19% lên 42%?
  A - 
Từ năm 1868 đến năm 1898
  B - 
Từ năm 1900 đến năm 1914
  C - 
Từ năm 1906 đến năm 1912
  D - 
Từ năm 1868 đến năm 1900
4-
Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác vào In-đô-nê-xi-a được bắt đầu từ thời gian nào?
  A - 
Năm 1900.
  B - 
Năm 1905.
  C - 
Năm 1908.
  D - 
Năm 1920.
5-
Nội dung nào sau đây nằm trong chương trình cải cách của vua Minh Trị về mặt chính trị và xã hội?
  A - 
Xóa bỏ chế độ nông nô, đưa tư sản và quý tộc tư sản hóa lên nắm chính quyền.
  B - 
Xóa bỏ sự độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến.
  C - 
Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây.
  D - 
Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn.
6-
Trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính lớn nhất ở Anh thế kỉ XVII là:
  A - 
Man-che-xtơ.
  B - 
Li-vơ-pun.
  C - 
Nốt-ting-ham.
  D - 
Luân Đôn.
7-
Nội dung phong trào cách mạng trên thế giới thời cận đại bao gồm các bộ phận nào?
  A - 
Phong trào công nhân ở các nước tư bản và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa.
  B - 
Phong trào công nhân ở các nước tư bản và phong trào chống chế độ phân biệt chủng tộc.
  C - 
Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phong trào chống chế độ phân biệt chủng tộc.
  D - 
Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phong trào li khai ở các nước.
8-
Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với thất bại thuộc về những nước nào?
  A - 
Đức, I-ta-li-a, Nhật.
  B - 
Đức, Áo - Hung.
  C - 
Áo - Hung, Pháp, Nhật.
  D - 
Mĩ, Anh, Pháp.
9-
Italia hoàn thành thống nhất đất nước vào thời gian nào?
  A - 
Năm 1860
  B - 
Năm 1870
  C - 
Năm 1859
  D - 
Năm 1880
10-
Cách mạng tư sản Pháp kết thúc sau sự kiện nào sau đây?
  A - 
Quân Pháp đánh bại liên quân Áo - Phổ.
  B - 
Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền được thông qua.
  C - 
Phái Gi-rông-đanh bị lật đổ.
  D - 
Rô-be-spie và các bạn chiến đấu của ông bị bắt và xử tử.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 23
Lịch sử 08 - Bài 18
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 02
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 13
Lịch sử 08 - Bài 01
Đề Xuất
Lịch sử 08 - Bài 20
Lịch sử 08 - Bài 21
Lịch sử 08 - Bài 11
Lịch sử 08 - Bài 07
Lịch sử 08 - Bài 09
Lịch sử 08 - Bài 25
Lịch sử 08 - Bài 04
Lịch sử 08 - Bài 26
Lịch sử 08 - Bài 17
Lịch sử 08 - Bài 16
Lịch sử 08 - Bài 03
Lịch sử 08 - Bài 27
Lịch sử 08 - Bài 12
Lịch sử 08 - Bài 10
Lịch sử 08 - Bài 01
Lịch sử 08 - Bài 19
Lịch sử 08 - Bài 22
Lịch sử 08 - Bài 06
Lịch sử 08 - Bài 24
Lịch sử 08 - Bài 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters